Er du behandler i BUP poliklinikk? Har du erfaring med digital behandling av barn i barnevernet?

Nå kan du bidra med dine erfaringer i et forskningsprosjekt om helsehjelp til barn i barnevern

 

KBT er med i et prosjekt som ledes av SINTEF, avdeling helse. På oppdrag av Bufdir undersøker vi om barn og unge i barnevernet får nødvendig helsehjelp.

Som en del av prosjektet ønsker vi å snakke med BUP-behandlere som har erfaring med bruk av digital videokonferanse i behandling av- og samarbeid om, barn og unge som er i barnevernsinstitusjon. Det dreier seg om et digitalt intervju på omtrent 30 minutter.

 

Datakonsultasjon (illustrasjonsbilde)

Ønsker du å bidra med dine erfaringer?

Marian Ådnanes (bilde)

 

 

For mer informasjon, eller for å melde deg til intervju, ta kontakt med prosjektleder i SINTEF, Marian Ådnanes:

 

E-post: marian.adnanes@sintef.no

Telefon: 91579269.

Om prosjektet Helsejelp til barn i barnevernet

SINTEF gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Bufdir. Prosjektet er del av et større forskningsprosjekt som omhandler helsehjelp til barn i barnevern.

Formålet med forskningsprosjektet er å undersøke om barn og unge i barnevernet får nødvendig helsehjelp, og å identifisere hva som utgjør viktige barrierer for helsehjelp. Prosjektet skal bidra til at barnevernet og helsevesenet blir bedre i stand til å imøtekomme barnas behov.