Kurs i Brukerinvolvering i forskning

Har du erfaring med å benytte tjenester innen helse og velferd?

Kunne du tenke deg å bruke disse erfaringene i arbeid med å utvikle tjenestene til å bli mer treffsikre? Eller kanskje du har en tanke om hva slags type spørsmål som burde ha vært stilt av forskere, slik at forskningen kan komme innbyggerne til gode?

I dette kurset om brukermedvirkning i forskning, lærer du blant om ulike forskningsmetoder, rollen som medforsker og hvordan du skriver en prosjektsøknad.

Kurset har oppstart  onsdag 16. mars , og går over 5 onsdager.

To stykker som arbeider på en whiteboard (bilde)

Dette kurset er for deg som har lyst til å lære mer om hvordan du kan bidra med erfaringene dine i forskning.

 

Kurset er først og fremst for deg som har erfaring som bruker i helse- og sosialtjenester eller veferdstjenester som NAV. Med dette kurset ønsker vi å bidra til at du som bruker kan involveres i forskningsprosesser på en mer likeverdig måte. Både ved at du får innsikt og forståelse for hva en forskningsprosess innebærer og kunnskap om brukerinvolvering i forskning.

Mål med kurset

Med dette kurset ønsker vi å kunne kvalifisere personer med brukererfaring til å bidra i evaluering av tjenester og til å kunne ta initiativ til forskningsprosjekt. Kursdeltakerne skal få innsikt og forståelse for hva en forskningsprosess innebærer, og kunnskap om brukerinvolvering i forskning.  

På kurset tar vi for oss tema som

  • Brukerinvolvering innen forskning
  • Ulike former for forskningsprosesser
  • Ulike tilnærminger til forskning
  • Forskjellige metoder i forskning
  • Hvordan du utarbeider en forskningssøknad

Målgruppe for kurset

Innbyggere med brukererfaring  fra helse- og velferdstjenester, som ønsker å kunne bidra inn i forskningen med erfaringene sine.

Kurset er for deg som selv ønsker å drive med forskning, har erfaring fra forskning eller skal være med som medforskere i et prosjekt.

Kursdetaljer

 

Kurset arrangeres digitalt med mulighet for fysisk oppmøte.

Under kurset vil det være undervisning, gruppearbeid og diskusjon i fellesskap.

 

Program

Onsdag 16.03

Klokken 12.30-1600

Oversikt over utvikling og brukerdeltakelse innen forskning.

Onsdag 23.03

Klokken 12.30-1600

Ulike forskningsmetoder

Onsdag 06.04

Klokken 12.30-1600

Ulike design for forskningsprosjekter

Onsdag 20.04

Klokken 12.30-1600

Rollen som medforsker

Onsdag 27.04

Klokken 12.30-1600

Hvordan skriver prosjektsøknad, og hvor kan man søke om støtte?

Oppsummering og evaluering

 

PS. På YouTube kan du se opptak av de fleste foredragene fra konferansen Brukermedvirkning i forskning og fagutvikling, som KBT arrangerte i samarbeid med Rådet for psykisk helse, Fou-avdelingen ved Vestre Viken HF og Høgskolen i Innlandet høsten 2021. Konferansen ble støttet av Stiftelsen Dam og Høgskolen i Innlandet.

Kursholdere

Karl-Johan Johansen

Rektor KBT Fagskole. Han har vært med i KBT fra oppstarten i 2006. I dag er han styreleder for stiftelsen Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT. Han har bakgrunn fra undervisning om psykisk helse og rus ved NTNU/HiST, og har gjennomført og deltatt i rekke evalueringsstudier av psykiske helsetjenester.

Karl Johan Johansen (bilde)

Dagfinn Bjørgen

Dagfinn er daglig leder i KBT. Bjørgen er ett av hodene bak metoden Bruker Spør Bruker, og har årelang erfaring med brukerinvolvering i forskning. Han har blant annet arbeidet med en utredning av hvordan medarbeidere med brukererfaring kan implementeres i Norge og har lang erfaring som tillitsvalgt i brukerorganisasjoner. Les mer om hvordan KBT jobber med forskning.

Daglig leder, Dagfinn Bjørgen (bilde)

Kursavgift

Påmelding bedrifter, brukerorganisasjoner kroner 800,-

Påmelding privatpersoner kroner 300,-