Er du pårørende til en som er, eller har vært, underlagt Tvang uten Døgnopphold (TUD)? Nå vil vi høre dine erfaringer.

Vi ønsker å høre om dine tanker og erfaringer i forbindelse med en undersøkelse hvor vi skal finne ut hvordan tjenestene kan bli bedre. Vi vil både høre om hva som har fungert bra, og hva som kunne ha vært annerledes.

Delta i fokusgruppeintervju

Undersøkelsen blir gjennomført som fokusgruppeintervju. Det foregår som en gruppesamtale, hvor de(n) som leder intervjuet stiller noen åpne spørsmål og holder tråden på temaet som diskuteres. I intervjuene vil vi ikke spørre om personsensitiv informasjon, og det du forteller i intervjuet vil bli anonymisert. Det er pårørendes erfaringer med å være pårørende til noen underlagt TUD vi er ute etter.

Intervjuene blir fortrinnsvis gjennomført fysisk i Trondheim. Vi er imidlertid åpne for å tilrettelegge for digital deltakelse, dersom vi ser at det blir hensiktsmessig. Vi ønsker å gjennomføre intervjuene i september 2022.

For nærmere beskrivelse, og å avtale tid, ta kontakt med Katie Iren Wikstrøm

E-post: katie.wikstrom@kbtkompetanse.no
Telefon:
93061955 

 

Undersøkelsen gjennomføres av Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling - KBT, på oppdrag fra Helse Midt-Norge.  

Katie Wikstrøm (bilde)
Katie Wikstrøm

Videreføring av tidligere undersøkelse

I 2021 publiserte vi en rapport om pasientenes erfaringer med tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD). Rapporten Tvang uten døgnopphold - "Tvang som rutine" kan du lese her.

Nå ønsker vi å høre erfaringene fra pårørende til personer som er, eller har vært underlagt TUD.