Vil du jobbe i KBT? Vi har en ledig stilling i 100% som som controller/ økonomimedarbeider (50%) og prosjektkoordinator (50%)

Stiftelsen KBT søker deg som ønsker å arbeide for en ideell virksomhet som vil at pasienter/brukere og deres pårørende sine erfaringer skal være en viktig kunnskap for tjenesteutforming. KBT arbeider for at enkeltmennesker får brukt sine ressurser og ha full deltagelse i samfunnet både gjennom egne styrker og i samarbeid med riktig innrettede hjelpe/behandlingstilbud. Vår visjon er Erfaring og fag i likeverdig dialog for bedre tjenester.

Stillingen er en støttefunksjon for daglig leder og øvrige prosjektmedarbeidere. Vi søker en som kan jobbe 50% som controller og 50% som prosjektkoordinator (til sammen 100%).

Arbeidsoppgaver

Controller/økonomi-oppgaver:

 • Allsidige regnskapsoppgaver og deltagelse i årsavslutning
 • Kontinuerlig arbeid for god internkontroll og forbedre/effektivisere rutiner og prosesser
 • Oppfølging/rapportering av regnskap iht. budsjett av enhetens totaløkonomi og for enkeltprosjekter
 • Prognosearbeid ifb. med enhetenes totaløkonomi
 • Oppfølging refusjoner, avtaler, fakturering og offentlige registre

Prosjektkoordinator-oppgaver

 • Følge opp planer
 • Søke om finansiering
 • Koordinering av prosjektteam og styringsgrupper
 • Håndtere reiser og overnatting for deltagere i prosjekter
 • Sammenstilling av data og skriving av rapporter
 • Sekretær- og koordineringsfunksjon i prosjektarbeid, gruppe/utvalgsarbeid eller annen team-organisert form for arbeid med komplekse oppgaver/utredninger
 • Bruke sosiale medier, drift av facebooksider o.l. og oppdatering av nettside (WordPress)
 • Håndtere påmeldingsystemer, eksempelvis Checkin, praktisk arrangering av kurs, og administrere webinarer

Kompetansekrav

 • Relevant økonomisk utdanning og/eller relevant praksis
 • Erfaring fra bruk av skybasert regnskapsprogram, som Power Office
 • Kompetanse på bruk av sosiale medier
 • Bruk av programmer i Office 365
 • God skriftlig formuleringsevne
 • Egenerfaring med bruk av helse- eller sosiale tjenester teller positivt

Vi søker deg som

 • Trives med å skape resultater i samarbeid med andre
 • Er opptatt av å forstå organisasjonens behov og bidrar i å tilrettelegge for god økonomistyring og utvikling
 • Arbeider systematisk og strukturert
 • Har god etisk forståelse
 • Har evne til å tilegne deg god forståelse for praktisering av regelverk
 • Har engasjement og vil bidra til å fremme enkeltmenneskenes perspektiv i tjenesteutformingen

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med trivelige kollegaer
 • Fleksible men ordnede lønns- og arbeidsforhold
 • 5% avtalefestet pensjon og behandlingsforsikring
 • Lønn etter avtale
 • Tiltredelse etter avtale

 

Praktisk informasjon

Arbeidssted: Sorgenfriveien 9, 7031 Trondheim
Søknadsfrist: 14. juni 2022
Arbeidsgiver: Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling - KBT
Ansettelseseform: 100% fast stilling

Har du noen spørsmål om jobben?
Ta kontakt med daglig leder Dagfinn Bjørgen.
Telefon +47 40413567
E-post: dagfinn.bjorgen@kbtkompetanse.no

Søknad sendes til post@kbtkompetanse.no

 

Vi ser fram til å høre fra deg!

Stillingsutlysningen på NAV.no

Om Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling - KBT