Forhåndspåmelding | Nettverkskonferanse om brukermedvirkning i FoU | 2025

Bilde fra plenumssal

Bli med på nettverkskonferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling

I 2021 arrangerte KBT sammen med Rådet for psykisk helse, FoU-avdelingen ved Vestre Viken HF og Høgskolen i Innlandet en konferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling. Der ble det opprettet et arbeidsutvalg som skulle jobbe for etablering av et nettverk og videre nettverksaktiviteter.

Nå jobber vi for å få til en ny nettverkskonferanse. Opprinnelig håper vi å få til et arrangement i september 2024. Ny tentativt tidspunkt er 3. og 4. mars 2025. Program, pris og nærmere informasjon kommer når.

Vi har også en egen nettside med opptak fra konferansen i 2021, nyttige lenker og praktiske tips.

Forhåndspåmelding

Allerede nå kan du forhåndspåmelde deg. Da vil vi sende deg informasjon om endelig påmelding og priser samt program på e-post når det er klart, en eller annen gang på nyåret. Sett av datoene allerede nå, og så håper vi at vi ses på Hamar i september.