Forhåndspåmelding til nettverkskonferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling 2024

Bilde fra plenumssal

Bli med på nettverkskonferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling 16.-17. september 2024.

I 2021 arrangerte KBT sammen med Rådet for psykisk helse, FoU-avdelingen ved Vestre Viken HF og Høgskolen i Innlandet en konferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling. Der ble det opprettet et arbeidsutvalg som skulle jobbe for etablering av et nettverk og videre nettverksaktiviteter.

Nå er endelig en ny konferanse under planlegging. Vi ser fram til å samles på Scandic Hamar 16.-17. september 2024.  Program, pris og nærmere informasjon kommer på nyåret.

Vi har også en egen nettside med opptak fra konferansen i 2021, nyttige lenker og praktiske tips.

 

 

Forhåndspåmelding

Allerede nå kan du forhåndspåmelde deg. Da vil vi sende deg informasjon om endelig påmelding og priser samt program på e-post når det er klart, en eller annen gang på nyåret. Sett av datoene allerede nå, og så håper vi at vi ses på Hamar i september.

Tema på konferansen i 2024

Arbeidsutvalget jobber med å ferdigstille et program for konferansen 16.-17. september 2024. Vi planlegger å lansere programmet tidlig i 2024. Her er noen av temaene som er aktuelle:

 • Brukermedvirkning i befolkningsundersøkelser
 • Medforsker versus brukermedvirker
 • Samtykkekompetanse og deltakelse i forskning og fagutvikling
 • Brukermedvirkningens historie
 • Erfaringer fra brukerorganisasjoner; om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling, og brukeridentifiserte forskningsområder.
 • Forskerveiledning om brukermedvirkning, fra brukersida. Hvordan påvirker genuin representasjon resultatene?
 • Opplæring av brukermedvirkere i forskning – finnes det noen “beste praksis”?
 • Barn og unge som brukermedvirkere
 • Nyere forskning på brukermedvirkning
 • Erfaringer, gode tips og råd
 • Brukermedvirkning i poliklinikker/dagtilbud

 

Har du innspill til tema eller innledere på konferansen? Send en e-post til medforsk@kbtkompetanse.no, og gjerne innen 1. desember. Arrangørgruppen vil gå gjennom forslagene og se om noe er aktuelt for 2024 – eller kanskje en senere anledning.

 

Webinar om etikk og brukermedvirkning i forskning og fagutvikling

23. november klokka 12-14 kan du bli med på webinar med tema etikk  og brukermedvirkning i FoU - forskning på sårbare grupper.

Webinaret foregår på Zoom, og vil innebære foredrag, gruppearbeid og diskusjon i plenum.

Les mer om webinaret og meld deg på (begrenset antall plasser!)