Webinar om etikk og brukermedvirkning i forskning og fagutvikling

Bilde til illustrasjon

Bli med på webinar 23. november

Arbeidsutvalget i Nettverk for brukermedvirkning i forskning og fagutvikling inviterer til  gratis webinar 23. november klokka 12-14. Tema er etikk  og brukermedvirkning i FoU - forskning på sårbare grupper.

Webinaret foregår på Zoom, og vil innebære foredrag, gruppearbeid og diskusjon i plenum. Meld deg på - førstemann til mølla.

 

Foredragsholdere

Anila Nauni, seniorrådgiver i Forskningsrådet. Anila vil snakke om EU-prosjektet PRO-Ethics.

"PRO-Ethics har akkurat gjennomført sin sluttkonferanse i Paris, og et sluttprodukt foreligger til inspirasjon og deling/ta i bruk. Jeg vil ta utgangspunkt i dette ifm presentasjonen."

Sverre Bergh, forskningsleder ved AFS (Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom). På webinaret vil Sverre holde et innnlegg om samtykkekompetanse.

"Hovedregelen for å delta i forskning er at deltakeren gir et informert, frivillig og skriftlig samtykke. Men hva betyr det, og hvordan kan vi sikre oss at deltakerne får mulighet til å avgi nettopp det?

Hva så med personer som grunnet sykdom har nedsatt kognitiv funksjon, hvordan påvirker det evnen til å samtykke og hva er muligheten for forskning da?

Vi kan også tenke oss at samtykkekompetansen endrer seg underveis i et forskningsprosjekt, hvordan skal vi legge til rette for det i forskningen?"

 

Gratis påmelding

Det er gratis å melde seg på webinaret, men begrenset antall plasser. Dersom det blir fullt, kan du sette deg på venteliste.

Konferanse i 2024

Arbeidsgruppen for nettverket jobber med å få i gang en nettverkskonferanse  på Hamar 16.-17. september 2024. Program, priser og endelig påmelding kommer på starten av 2024. Nå har vi åpnet for forhåndspåmelding (ikke bindende).