Frisk uten medikamenter?

Første rapport fra Bruker Spør Bruker-evalueringen av implementeringen av medikamentfrie tilbud er nå offentlig.  Etableringen av de medikamentfire tilbudene ble gitt som krav til de regionale helseforetakene fra helseministeren i 2016 på bakgrunn av krav fra «Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsløp».

KBT har på oppdrag fra Helsedirektoratet via Helse Midt-Norge fått i oppdrag å evaluere implementeringen av de medikamentfrie tilbudene.  Rapporten viser statusen for etableringen av tilbudene per 14.mai 2018. Tilbudene er fortsatt under stadig utvikling. Funnene i denne rapporten bygger på  dokumentanalyse av prosjektbeskrivelser, spørsmålrunder per telefon, nettsider og deltagelse på nettverkssamlinger. Totalt er det opprettet 14 avdelinger med 56 øremerkede senger, hvor de fleste tilbudene er opprettet som en  del av ordinær post.

Rapporten kan lastes ned her.

Spørsmål kan rettes til:

E-post: post@kbtkompetanse.no

Tlf.: 73 84 23 75