Frisk uten medikamenter?

Første rapport fra Bruker Spør Bruker-evalueringen av implementeringen av medikamentfrie tilbud er nå offentlig.  Etableringen av de medikamentfire tilbudene ble gitt som krav til de regionale helseforetakene fra helseministeren i 2016 på bakgrunn av krav fra «Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsløp». KBT har på oppdrag fra Helsedirektoratet via Helse Midt-Norge fått i oppdrag å evaluere implementeringen…

Les mer

KBT-rapport brukt i ny veileder

Annika Alexandersen (venstre), Astrid Weber (høyre), forfatterne av rapporten «Jeg er redd jeg aldri skal komme meg ut av dette». KBTs rapport «Jeg er redd jeg aldri skal komme meg ut av dette» blir brukt som underlag i utkastet til et nytt rundskriv om kompetansebasert modell i psykisk helsevern. Rapporten er en Bruker Spør Bruker-evaluering…

Les mer