Frisk uten medikamenter?

Første rapport fra Bruker Spør Bruker-evalueringen av implementeringen av medikamentfrie tilbud er nå offentlig.  Etableringen av de medikamentfire tilbudene ble gitt som krav til de regionale helseforetakene fra helseministeren i 2016 på bakgrunn av krav fra «Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsløp». KBT har på oppdrag fra Helsedirektoratet via Helse Midt-Norge fått i oppdrag å evaluere implementeringen…

Les mer

Medisinfri behandling – Fellesaksjonens krav

KBT var i dag 20. mars og i går 19. mars til stede på interregional nettverkssamling for de medisinfrie tilbudene. KBT la fram foreløpige resultater av vår sammenstilling av de medisinfrie tilbudene. Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp ved Bjørg Njaa (bildet) holdt foredrag om bakgrunnen for fellesaksjonens krav til etablering av medisinfrie tilbud. Fellesaksjonen presiserte at de…

Les mer