Go2 – Trondheim kommune

Utprøvende prosjekt om bomiljø og tjenester i Trondheim kommune

Prosjektet Go2 i Trondheim kommune prøver å finne en modell for bomiljø og tjenester som bidrar til økt trygghet og bærekraftig ressursbruk. Målet med prosjekt Go2 er å skape et tryggere bomiljø for beboerne på adressen og bedre samhandling mellom tjenester, samt tilrettelegge for fellesskap og tilknytning til eget nærmiljø. Prosjektet er utprøvende, noe som betyr at prosjektet skal prøve ut ulike tilnærminger, og kommer frem til en god måte å jobbe med bomiljø på. Prosjektet har også som mål å skape en overførbar modell for bomiljøarbeid i helkommunale bygg.

Prosjektet startet høsten 2023, med finansiering fra Statsforvalteren i Trøndelag. Opprinnelig var det snakk om et ettårig prosjekt. Våren 2024 kom gladmeldingen om at det ble forlenget.

 

Les mer om Go2: Brukerstemmen viktig i bomiljøprosjektet Go2

 

Organisering av Go2

Prosjekt Go2 har fått midler til 300% stillinger fra Statsforvalteren, for to år (september 2023 - september 2025). Stillingsandelene er fordelt med 100% til prosjektleder (Trondheim kommune), 100% til prosjektmedarbeider fra Bomiljøteam (Trondheim kommune), 50% til Dagsverket og 50% til KBT. 

Prosjektleder: Mariell Høgås. Hun er sosionom med master i psykisk helsearbeid, ansatt i den kommunale enheten Botiltak og Treffsted psykisk helse.

Fra KBT er erfaringskonsulentene Michelle Eilertsen og Geir Småvik. I tillegg deltar Katie Wikstrøm i en ressursgruppe for prosjektet.