Brukermedvirkning som forskningsverktøy

I 2021 ble det opprettet et arbeidsutvalg som skulle jobbe med nettverk for brukermedvirkning i forskning og fagutvikling. Arbeidsutvalget jobber nå med en nettverkskonferanse 3.-4. mars 2025.  På bildet: Gunn-Marit Uverud, Monica Strand, Rune Lundquist, Gunhild Salvesen, Ann-Mari Lofthus og Dagfinn Bjørgen. Nettverk for brukermedvirkning i forskning og fagutvikling – Konferanse våren 2025   Prosjektperiode:…

Les mer

Go2 – Trondheim kommune

Bilde av Michelle Eilertsen, Geir Småvik og Mariell Høgås

Utprøvende prosjekt om bomiljø og tjenester i Trondheim kommune Prosjektet Go2 i Trondheim kommune prøver å finne en modell for bomiljø og tjenester som bidrar til økt trygghet og bærekraftig ressursbruk. Målet med prosjekt Go2 er å skape et tryggere bomiljø for beboerne på adressen og bedre samhandling mellom tjenester, samt tilrettelegge for fellesskap og…

Les mer

SLaMH – Bærekraftig lokal psykisk helsehjelp

Illustrasjon

Hva skjer med dem som havner mellom barken og veden? KBT skal bidra i SLaHM-studien, et prosjekt som skal se på nåværende og framtidige psykisk helse-behov hos den norske befolkningen. Der skal vi blant annet undersøke brukere og ansattes erfaringer med avslag på henvisninger til spesialisthelsetjenesten.

Les mer

InvolveMENT

Gruppebilde - deltakere i prosjektet InvolveMENT

Helsedirektoratet ønsker at tilbudene på ung.no skal bli bedre tilpasset behovene til unge med ulike minoritetsbakgrunner. I prosjektet InolveMENT er ungdommer fra de ulike målgruppene en sentral del. Juni fra KBT er også med i prosjektet. Hun har jobbet mye med brukerinvolvering av barn og unge i ulike prosjekter. I september 2023 hadde InvolveMENT kick-off…

Les mer

Knutepunkt for Recovery

Recovery Knutepunkt (logo)

KBT, Sagatun Brukerstyrt Senter, Vårres Regionale Brukerstyrte Senter, Bikuben Regionale Brukerstyrte Senter og ROM-Agder er i gang med arbeidet for å bli Knutepunkt for Recovery. Knutepunkt for Recovery vil være ressurs- og kompetansebase for recovery, som regionalt utgjør de fysiske sentra og nasjonalt utgjør et nettverk.

Les mer

Tilgjengelighetsprosjektet

Nå er vi i gang med et omfattende arbeid knyttet til å oppsummere data fra 20 BSB undersøkelser i psykisk helsetjenester for å formulere anbefalinger til tjenester og styrke brukerrepresentanter med dokumentasjon på styrker og svakheter i ulike strategier for å møte brukernes behov.

Les mer