Boligsosialt utviklingsprosjekt i Trondheim kommune

Prosjektleder: Karl Johan Johansen Prosjektmedarbeidere fra KBT: Dagfinn Bjørgen, Geir Småvik og Michelle Eilertsen. Samarbeidsprosjekt med Trondheim kommune Sammen med Trondheim kommune skal KBT etablere et samarbeidsprosjekt som skal videreutvikle og justere bo-og tjenestetilbudene for innbyggere som har rus/psykiske lidelser, og som har behov for et tilpasset boligtilbud. Med utgangspunkt i botilbud kommunen har prøvd…

Les mer

En ainna plass

Tilbud til unge som strever eller er i risikogruppen for å oppleve ensomhet ogsosialekskludering. En møteplass som tilbyr ulikeformer for aktiviteter og tilbud om individuelle støttesamtaler.

Les mer

Evaluering av pakkeforløp for psykisk helse og rus

Evaluering av Pakkeforløp for psykisk helse og rus er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF, KBT, NTNU og FoU- avd. Klinikk for rus og avhengighetsmedisin v/St. Olavs Hospital Ansvarlig i KBT: Juni Raak Høiseth KBT sin rolle i evalueringen av Pakkeforløp for psykisk helse og rus er å undersøke brukere og pårørendes erfaringer.   Evaluering av brukeres…

Les mer