SLaMH – Bærekraftig lokal psykisk helsehjelp

Illustrasjon

Hva skjer med dem som havner mellom barken og veden? KBT skal bidra i SLaHM-studien, et prosjekt som skal se på nåværende og framtidige psykisk helse-behov hos den norske befolkningen. Der skal vi blant annet undersøke brukere og ansattes erfaringer med avslag på henvisninger til spesialisthelsetjenesten.

Les mer

InvolveMENT

Gruppebilde - deltakere i prosjektet InvolveMENT

Helsedirektoratet ønsker at tilbudene på ung.no skal bli bedre tilpasset behovene til unge med ulike minoritetsbakgrunner. I prosjektet InolveMENT er ungdommer fra de ulike målgruppene en sentral del. Juni fra KBT er også med i prosjektet. Hun har jobbet mye med brukerinvolvering av barn og unge i ulike prosjekter. I september 2023 hadde InvolveMENT kick-off…

Les mer

Kulturutvikling ved pasientinvolvering

åren 2018 har KBT inngått et samarbeid med avdelingsoverlegen ved St. Olavs Hospital avdeling Østmarka. Prosjektet går ut på å utvikle en metode for refleksjonsgrupper mellom tvangserfarere og de ansatte ved avdelingen, med mål om å gi pasientene muligheten til å være med på å skape kulturendring gjennom dialogiske prosesser.

Les mer

Knutepunkt for Recovery

KBT, Sagatun Brukerstyrt Senter, Vårres Regionale Brukerstyrte Senter, Bikuben Regionale Brukerstyrte Senter og ROM-Agder er i gang med arbeidet for å bli Knutepunkt for Recovery. Knutepunkt for Recovery vil være ressurs- og kompetansebase for recovery, som regionalt utgjør de fysiske sentra og nasjonalt utgjør et nettverk.

Les mer

Tilgjengelighetsprosjektet

Nå er vi i gang med et omfattende arbeid knyttet til å oppsummere data fra 20 BSB undersøkelser i psykisk helsetjenester for å formulere anbefalinger til tjenester og styrke brukerrepresentanter med dokumentasjon på styrker og svakheter i ulike strategier for å møte brukernes behov.

Les mer