Boligsosialt utviklingsprosjekt i Trondheim kommune

Prosjektleder: Karl Johan Johansen Prosjektmedarbeidere fra KBT: Dagfinn Bjørgen, Geir Småvik og Michelle Eilertsen. Samarbeidsprosjekt med Trondheim kommune Sammen med Trondheim kommune skal KBT etablere et samarbeidsprosjekt som skal videreutvikle og justere bo-og tjenestetilbudene for innbyggere som har rus/psykiske lidelser, og som har behov for et tilpasset boligtilbud. Med utgangspunkt i botilbud kommunen har prøvd…

Les mer

En ainna plass

Tilbud til unge som strever eller er i risikogruppen for å oppleve ensomhet ogsosialekskludering. En møteplass som tilbyr ulikeformer for aktiviteter og tilbud om individuelle støttesamtaler.

Les mer

Evaluering av pakkeforløp for psykisk helse og rus

Evaluering av Pakkeforløp for psykisk helse og rus er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF, KBT, NTNU og FoU- avd. Klinikk for rus og avhengighetsmedisin v/St. Olavs Hospital Ansvarlig i KBT: Juni Raak Høiseth KBT sin rolle i evalueringen av Pakkeforløp for psykisk helse og rus er å undersøke brukere og pårørendes erfaringer.   Evaluering av brukeres…

Les mer

Kulturutvikling ved pasientinvolvering

åren 2018 har KBT inngått et samarbeid med avdelingsoverlegen ved St. Olavs Hospital avdeling Østmarka. Prosjektet går ut på å utvikle en metode for refleksjonsgrupper mellom tvangserfarere og de ansatte ved avdelingen, med mål om å gi pasientene muligheten til å være med på å skape kulturendring gjennom dialogiske prosesser.

Les mer

Barn, unge og brukermedvirkning – en forstudie av profesjonelle aktørers forståelser

Dette er et forskningsprosjekt i samarbeid med førsteamanuensis i sosialfag Bente Hasle ved Institutt for sosialfag ved Høgskulen i Volda og Mental Helse Ungdom. Vi ønsker å belyse ulike forståelser og praksiser knyttet til barn og unges rett til brukermedvirkning når de mottar tjenester fra barnevernet, psykisk helsevern for barn og unge eller skolehelsetjenesten.

Les mer