Brukermedvirkning som forskningsverktøy

Bilde av arbeidsgruppen til nettverk i brukermedvirkning i forskning og fagutvikling

I 2021 ble det opprettet et arbeidsutvalg som skulle jobbe med nettverk for brukermedvirkning i forskning og fagutvikling. Arbeidsutvalget jobber nå med en nettverkskonferanse 3.-4. mars 2025.  På bildet: Gunn-Marit Uverud, Monica Strand, Rune Lundquist, Gunhild Salvesen, Ann-Mari Lofthus og Dagfinn Bjørgen.

Nettverk for brukermedvirkning i forskning og fagutvikling - Konferanse våren 2025

 

Prosjektperiode: 1.6.2024-31.12.2025
Finansiering: Støttet av Stiftelsen Dam via Rådet for psykisk helse

Hovedaktivitet: Konferanse 3.-4. mars 2025 om brukermedvirking i forskning og fagutvikling (Informasjon og påmelding kommer sommeren 2024)

Organisering: Prosjektgruppen består av  Arbeidsutvalget for Nettverk for brukermedvirkning i forskning og fagutvikling  . KBT v/Silje Jørgensen koordinerer arbeidet og leder den administrative biten. Gunnhild Berglen er prosjektleder for det faglige programmet, sammen med en programkomité bestående av

  • Renate Stenstrøm, erfaringskonsulent ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
  • Rune Lundquist, erfaringskonsulent ved Sagatun Recovery
  • KBT v/Katie Wikstrøm og Silje Jørgensen
  • Gunnhild Berglen, Helse Nord

 

Prosjektet er støttet av:

 

 

Støttet av Stifelsen Dam (bilde av logo)
Logo Rådet for psykisk helse (bilde)