Hverdagsmestring – Recovery i praksis

En nettverksdag for Recoverynettverk Midt-Norge

Webinar tirsdag 20. april klokken 09:00-12:00

Fire glade personer (bilde)
Erica, Hege Kristine og Stian er klar for en ny arbeidsdag på Fontenehuset

Recoverynettverk Midt-Norge inviterer alle som er interessert i Recovery til en formiddag med faglig påfyll 20. april.

Mange aktører er i gang med, eller ønsker å arbeide mer recoveryorientert. Det er ikke uvanlig å møte hinder på veien og det er et stort behov for å diskutere dilemmaer og få gode råd om arbeidsmetoder, støtte og drahjelp.

Etter en vellykket samling høsten 2020 er det mange som ønsker å være med i et nettverk som bidrar til dette. Også i år arrangerer vi en nettverksdag.

Da samlingen foregår digitalt har vi valgt å gjøre den kortere, og heller arrangerer to nettverksdager i året. Denne nå på våren og neste nettverksdag til høsten.

Nettverksdagen vil bli arrangert på som et webinar og vil vare fra klokken 09:00-12:00.

Hvem passer nettverksdagen for?

Ledere, ansatte, brukere, pårørende og brukerrepresentanter som ønsker å delta sammen for å utvikle recoverytilnærmingen innen psykisk helse- og rustjenester

Målet med samlingen er:

Hvordan skape dialog og samarbeid mellom det offentlige og privat ideell/frivillig sektor?

 

Tema for samlingen vil være:

 • Mestringskurs
  • Muligheter
  • Kommunikasjon
  • Verktøykasse
  • Mitt liv
 • Fontenehuset
  • Modellen
  • I takt med recovery
  • Recovery som arbeidsfellesskap
 • Glimt Recovery

Innleggene vil bli presentert av

Vårres - regionalt brukerstyrt senter for Midt-Norge

Et ressurssenter for innsamling og formidling av brukererfaringer fra barn, unge og voksne med ulike psykiske lidelser og tilstander samt deres pårørende.

Logo Vårres Brukerstyrt Senter (bilde)

Stiftelsen Fontenehuset Trondheim

Fra Stiftelsen Fontenehuset Trondheim kommer det medlemmer og medarbeider som forteller om hvordan deres dag på huset er og hvordan dette kan relateres til Recovery.

Logo Fontenehuset Trondheim (bilde)

GLIMT Recoverysenter

GLIMT Recoverysenter er et møtested på Heimdal for mennesker som er over 18 år, som ønsker å være en del av et felleskskap uavhengig av interesse. Kom å bli med andre deltakere som ønsker det samme - en meningsfull hverdag. Innholdet og hva som gjør akkurat din hverdag meningsfull er opp til deg og vi ønsker å bidra med å  legge til rette for at du kan jobbe med det du liker. Vi er med å støtte deg på veien!

Glimt Recoverysenter (logo)

Billettene vil bli sendt ut på e-post to dager før webinaret.

Recoverynettverk Midt-Norge er et samarbeid mellom: