Vil du studere på KBT Fagskole for erfaringskonsulenter?

Vil du bli erfaringskonsulent?

KBT Fagskole for erfaringskonsulener tok i mot sine aller første studenter høsten 2020. Det har vært et spennende år for både oss og studentene. Selv om det er noen uker igjen til de aller første studentene er ferdige med fagskolestudiet, har flere allerede fått jobb som erfaringskonsulenter. En av dem er Mickael, som har fått jobb i NAV.

 

Har du også lyst til å studere ved KBT Fagskole? Nå er det endelig mulig å søke opptak til studieåret 2021/2022!

 

Hva er egentlig en erfaringskonsulent?

En erfaringskonsulent bruker sine egne erfaringer som mottaker av tjenester innen helse og velferd til å hjelpe andre. På KBT Fagskole lærer du blant annet om etiske refleksjoner i yrket, erfaringskonsulentens rolle og recoveryorienterte tjenester.

I utdanningen blir brukerperspektivet sett på som likeverdig med faglig og vitenskapelig perspektiv. Les mer om læringsutbytte, ferdigheter og kompetanse på fagskolens nettside.

Vil du vite mer om erfaringskonsulentyrket?

NAPHA har en egen kunnskapsbase om erfaringskonsulenter

Recoverybloggen , Erfaringssentrum og Erfaringskompetanse.no har også mye informasjon om yrket.

I videoen under forteller Maya om hvordan hun jobber med å veilede erfaringskonsulenter i Trondheim kommune, og hva det innebærer å være erfaringskonsulent.