Nasjonal interesse for musikkorienterte tjenester

Trommesett (bilde)

Lite kostnader, masse gevinst

Torsdag 25. mars deltok omlag 40 deltakere på inspirasjonswebinar om musikkorienterte tjenester. Webinaret hadde blant annet som mål å inspirere kulturskoler og helsetjenester til å samarbeide om musikktilbud med helsefokus.

 

Helsekor i Namsos

Musikkterapeut Sandra Ingebretsen fra Namsos fortalte om erfaringer fra helsekor og "syng deg friskere". Der samarbeidet hun med helsetjenester om å rekruttere deltakere til koret, noe som fungerte veldig bra. Blant suksessfaktorene nevnte hun god forankring i ledelse, både i kulturskolen og i helsesektoren. Et helsekor skiller seg fra andre kor blant annet ved at det er mindre forventninger til prestasjon og oppmøte. Og mer fokus på mestring og å finne ressursene i mennesker. Sandra understreker at det kan være stor gevinst for mange å være med, uten at det trenger å koste så alt for mye.

 

Med et lett tilgjengelig lokale med piano, en godt egnet dirigent og et godt samarbeid mellom helse og kultur, kan du komme langt!

 

Hvordan få ledelsen på gli?

Noen av deltakerne på webinaret opplevde at det ikke er alle steder det er like lett å få gehør for verdien av musikkorienterte praksiser. Derfor lurte de på hvordan de skulle komme i gang og få lederen med på laget. Et av svarene er å finne flere som ser behovet først. Finne noen som virkelig ønsker seg tilbudene og som ser verdien av det. Skriv kronikker, jobb politisk.

Jo flere som står ved skulder, jo lettere er det å komme videre. Selv om det kan gå tregt å komme noen vei, så lønner det seg å stå på til man får gjennomslag. Det har både Sandra og Erlend, som holdt dagens andre innlegg, flere bevis for.

 

Musikkafé - Kjente sanger med 2-4 akkorder

I sitt innlegg fortalte musikkterapeut Erlend Wormdahl helt konkret hva som skal til for å få en vellykket musikkafé. På Glimt Recoverysenter hvor han er teamleder, er det ett av tilbudene. I likhet med helsekor, handler det om å lage trygge rammer uten for høye forventninger. Og å legge til rette for at folk kan skape noe som er kult sammen, noe de kan stå for. Det skal gå an å dra på musikkafé uten forkunnskaper, og likevel oppleve mestring. Å spille kjente sanger med 2-4 akkorder, gjør at innstuderingsprosessen ikke blir for vanskelig. Selv for de som har lite erfaring med instrumenter.

 

"Man starter med trommene, og lager en god beat. Så legger man på bassen, slik at man har en trygg grunnmur", forteller Erlend når han snakker om gangen i en musikkafé.

 

Nytt nettverk og nye tilbud

På inspirasjonswebinaret var det god spredning av deltakere, og flere spennende prosjekter ble nevnt. Blant annet kulturskole 3.0, og arbeid med å få til nye tilbud i Tromsø. NOK Trondheim fortalte at de ønsker få i gang en lavterskel lyttegruppe, og at de ønsker å samarbeide med flere i Trondheim. Det kan det blir gode muligheter for.

Inspirasjonswebinaret var en del av satsningen "levende veiledere", hvor Sandra og Erlend har vært disponible til å hjelpe aktører med å komme i gang med tilbud i Trøndelag. Helt på tampen av Webinaret fortalte Arve Almvik, en av ildsjelene bak levende veiledere at et nytt nettverk er i emning i Trøndelag. Mer informasjon om dette kommer trolig etter hvert. Med på Webinaret var også Sigrid Rohde fra KoRus Midt. Hun har god oversikt over hva som rører seg i miljøet for musikkterapi og musikkorienterte tjenester, og kunne fortelle om flere av disse.

 

Vi håper dere som var med på inspirasjonswebinaret har fått ny giv og inspirasjon til å jobbe for å få til flere musikalske helsetilbud.

Levende veiledere og inspirasjonswebinaret er et samarbeid mellom