Interreg – Business Models Empowering Rural Social Entrepreneurship – voicing the rural norm (BERSE)

Prosjektleder i KBT: Karl Johan Johansen

 

Samarbeidspartnere:

 

Illustrasjonsbilde BERSE

Om prosjektet BERSE

Når de ikke lenger opplever at støtten fra samfunnet og myndighetene holder, setter mange steder sin lit til initiativ til lokale, sosiale entreprenører. Nå skal forskjeller og likheter rundt sosialt entreprenørskap i Norge, Sverige, Skottland og Irland studeres.

For en sosial entreprenør handler det mer om å bidra til en positiv utvikling i lokalsamfunnet, enn å tjene penger. I Interreg-prosjektet «BERSE» vil vi undersøke hvilken støtte og forutsetninger som kreves for at sosiale foretak ute i distriktene skal kunne utvikles og lykkes.

Sosialt entreprenørskap i rurale strøk - "Voicing the rural norm"

BERSE står for «Business Models Empowering Rural Social Entrepreneurship – voicing the rural norm». Gjennom denne EU-finansierte forstudien i Northern Periphery and Arctic Programme vil vi forske på hvordan sosialt entreprenørskap kan stimuleres og utforskes ute i distriktene. I prosjektet vil det fokuseres spesielt på mulighetene ungdommer og kvinner har til å involveres og lede lokal utvikling.

Vi skal gjennomføre kartlegginger i Europas nordlige regioner i de fire deltakerlandene. Senere vil vi intervjue sosiale entreprenører som har lyktes og kan dele av sine erfaringer. I arbeidet inngår også å bygge kunnskap rundt hvordan offentlig sektor og næringslivsorganisasjoner arbeider for å legge til rette for sosiale foretak.

Forstudien skal være ferdig til sommeren. Målet er at arbeidet skal lede til at et større EU-prosjekt rundt sosialt entreprenørskap kommer i gang. Arbeidet gjennomføres av forskere ved KBT, Mittuniversitetet, Coompanion, Østersund kommune, Härnösand, Social Entreprise Academy Scotland og Udaras Na Gaeltachta i Irland.