Skal det bli en norsk forening for utendørsterapi?

Som vi har skrevet en del om i det siste, har det blitt mer fokus på utendørsterapi flere steder i landet i de senere år. Vi i KBT er med i kurs- og nettverksarbeid, og ser med interesse på hva som rører seg rundt om i landet. Flere steder er det etablert gode tilbud, både offentlige, private og på frivillig basis.

Carina Ribe Fernee har tatt initiativ til et drøftingsmøte, som ble gjennomført i midten av februar 2022. Hensikten var å se om det er interesse for å danne en nasjonal forening for utendørsterapi. Det har nå i flere år vært satset på utendørsterapi ulike steder i landet, som for eksempel Vegsund DPS, Sørlandet sykehus, Helse i fri luft, Medvandrerne, Utendørsterapi i Trøndelag. Tiden er nå inne for å se om det er mulighet for å få en felles plattform for utveksling av ideer, erfaringer og mål for framtiden.

Bilde av en snødekt skog
Det siste tiåret har det poppet opp flere initiativ rundt friluftsterapi. KBT er blant annet med i ressursgruppen til Power-gården i Trondheim. (Foto: Silje Margrethe i KBT)

Ildsjeler har dratt i gang tilbud som nå er godt etablert

Felles for alle er et brennende engasjement for å bruke aktiviteter i friluft til å hjelpe folk med ulike utfordringer i livet. På møtet fikk vi høre om tilbud for alt fra ungdom som er på vei til å falle ut av skolesystemet etter to heftige år med pandemi, til innbyggere som ønsker å komme seg videre etter langt liv med rusutfordringer.

I Trøndelag er Sigrid Rohde en av flere slike ildsjeler, og hun er en vi i KBT jobber tett sammen med. Hun er nominert til årets villmarking 2022, og vi kan blant annet lese at

 

«Hun bruker store deler av arbeidstiden til å spre kunnskap om friluftsliv og utendørsterapi som metode. Sigrid er opptatt av de gode møtene utenfor behandlingskontoret, og hvordan naturen virker og gir rom for de gode samtalene i en terapeutisk setting. Hun er en foregangsperson innen fagfeltet, og samarbeider med viktige aktører for at naturen skal brukes som virkemiddel til å løfte mennesker frem i livet

Ønsker å inkludere – det skal være rom for alle

Møtet i februar var ment for å sondere terrenget. Er det noen som ønsker en nasjonal forening?  Hvordan skal den organiseres? Hvem vet vi om som burde inviteres inn i en slik forening?

På møtet ble det klart at det absolutt er ønskelig med en nasjonal forening, og flere på møtet var interessert i å være med på å starte den opp. Flere former for organisering ble drøftet, blant annet at det kan være en paraplyorganisasjon – og at det skal være rom for både private og offentlige aktører, enkeltpersonsforetak og mer.

En nasjonal forening hvor flere står tydelig sammen, kan gi større kraft til å bli hørt. Det er mye engasjement og mange ildsjeler i det ganske land. En nasjonal forening kan kanskje bidra til å påvirke strukturelle rammer – slik at det kanskje kan bli lettere starte nye tilbud «uten så mye plunder og heft».

Nytt møte i mars – mål om å komme et skritt videre

På tampen av drøftingsmøtet ble det avtalt et arbeidsgruppemøte i mars for dem som ønsker å bidra i å utvikle en nasjonal forening. Blant initiativtakerne er: Trond Asmussen (NAPHA), Stian Pedersen i KBT, Carina Fernee  (Sørlandet Sykehus) Leif Roar Kalleberg (Kristiansand Kommune) og Raymond Tollefsen (Medvandrerne )

 

Finnes allerede mange nettverk – internasjonal konferanse i juni

Også internasjonalt er det økt satsning på friluftsterapi. 20.-25. juni 2022 arrangeres 9th international adventure therapy conferanse i Kristiansand. Her samles det personer fra hele verden for å sette utendørsterapi på tapetet.

For de nordiske landene finnes det et eget nettverk.  På nettsidene kan vi lese at «This is a forum for inspiration, discussion, learning, and sharing the ideas for everyone who is into Outdoor Therapy in its broadest sense. We are eager to explore and conceptualize a Nordic approach to Outdoor Therapy and to promote the use of nature and the outdoors for therapeutic purposes in our part of the world.»,

Ser til Danmark

I Danmark har de allerede en nasjonal forening for utendørsterapi. Det kan bli en viktig inspirasjonskilde til en norsk forening. De har blant annet en kunnskapsbank om temaet. Formålet til foreningen er blant annet å utbedre kjennskapen til utendørsterapi og å fremme forståelsen fra elementer ved utendørsterapi.

Det skjer utrolig mye spennende i Norge med tanke på utendørsterapi/friluftterapi, og det kan være vanskelig å holde oversikt. Selv for de største ildsjelene. På drøftingsmøtet ble blant andre Trygg av natur og et nytt tilbud på Røros nevnt.

En nasjonal forening kan gjøre det lettere å synliggjøre alle tilbudene og tiltakene – og kanskje inspirere flere til å komme i gang.

Bilde av Stian Pedersen
I midten av februar deltok Stian i KBT i et drøftingsmøte for om det kan være interessant å starte en nasjonal forening for utendørsterapi. Engasjementet gjennom skjermen var til å ta og føle på!

 

Når ildsjelene samles

Bare det å være flue på veggen under det digitale drøftingsmøtet i februar er nok til å bli inspirert og revet med. I presentasjonsrunden, var engasjementet til å ta og føle på. Det er tydelig at vi har med folk som har erfaring med nybrottsarbeid å gjøre:

Ved Sørlandet Sykehus har de startet et «ut-team», og holder på å skrive en lærebok om utendørsterapi. Flere som var med på møtet har skrevet masteroppgave om utendørsterapi, før det egentlig fantes noen som kunne veilede på emnet. I Møre og Romsdal startet de et 3-årig prosjekt om friluftsterapi som behandling, som nå har blitt vedtatt å være et permanent behandlingstilbud. Raymond fra Medvandrerne har vært med på å danne to foreninger, og var ikke i tvil om at de ønsker å være med på å etablere en nasjonal forening.

Fra Salten-området i Nordland deltok tre driftige damer fra den relativt nye foreningen Helse i Fri Luft.  «Foreningen Helse i Fri Luft er en ideell forening som arbeider for å innhente og formidle kunnskap, samt utvikle ulike helsefremmende tilbud I Salten der natur og kultur vil stå sentralt.»  Anette fra Helse i Friluft sier at «Jeg er jo litt for idealistisk, men resultatene er så fantastiske!». Inger Marie fra samme forening, sier at «Jeg har endelig funnet flokken min».

Og kanskje er det det en av tingene en nasjonal forening kan bidra til – at flere finner flokken sin.