InvolveMENT

Gruppebilde - deltakere i prosjektet InvolveMENT
Helsedirektoratet ønsker at tilbudene på ung.no skal bli bedre tilpasset behovene til unge med ulike minoritetsbakgrunner. I prosjektet InolveMENT er ungdommer fra de ulike målgruppene en sentral del. Juni fra KBT er også med i prosjektet. Hun har jobbet mye med brukerinvolvering av barn og unge i ulike prosjekter. I september 2023 hadde InvolveMENT kick-off i Stavanger. Foto: Cathrine Sneberg, Uis.

Prosjektdeltaker fra KBT: Juni Raak Høiseth
Prosjektleder: Petter Viksveen, Universitetet i Stavanger
Prosjektperiode: 1.7.2023-30.6.2027
Finansiering: Norges Forskningsråd

KBT er med som samarbeidspartner i prosjektet InvolveMENT  ved Universitetet i Stavanger. I prosjektet skal ungdom med bakgrunn som nasjonale minoriteter, urfolk og flykninger bidra til at helseinformasjon på ung.no blir tilpasset deres språk og kultur. 

 

InvolveMENT er et samarbeid mellom

 • Universitetet i Stavanger, SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, Avdeling for Kvalitet og Helseteknologi, Det helsevitenskapelige fakultet
 • UiT Norges arktiske universitet, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord
 • Queen Mary University of London
 • Helsedirektoratet
 • Norske Samers Riksforbund – Norgga Sámiid Riikkasearvi
 • Kvenungdommen – Kvääninuoret
 • Finnmarkssykehuset HF, Sámi klinihkka, Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS)
 • Helse Stavanger HF, Klinikk psykisk helsevarn, barn, unge og rusavhengige
 • Stavanger kommune
 • Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT)
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)