Kurs i Sosialt entreprenørskap

Sosialt entreprenørskap

Kurset for deg som

vil lære om sosial innovasjon og sosiale virksomheter

har idéer som kan bidra til å løse samfunnsutfordinger

ønsker å lære om hvordan du kan bidra til sosiale forbedringer i samfunnet

Kurset  i sosialt entreprenørskap er primært rettet mot feltet psykisk helse og rus med vekt på recovery-orientering, men kan også være nyttig for deg som er opptatt av bærekraft. 

Kurset krever ingen forkunnskaper, og passer for deg som brenner for å starte opp med noe som kan bidra til avhjelpe mangler eller redusert kapasitet i tjenestetilbudet. Kurset passer også for deg som ønsker å starte alternative tilbud til dagens tjenester. Kanskje har du en idé som du mener kan treffe målgruppen du jobber med bedre enn dagens tilbud?

 

Neste kurs blir sannsynligvis våren 2025. Mer info kommer.

 

Visste du at? Ved KBT Fagskole kan du ta 60 studiepoeng i sosialt entreprenørskap. Ordinær søknadsfrist studieåret 2024/25 er 15. april. Les om utdanningen på kbtfagskole.no

Mål med kurset:

Gi en grunnleggende innføring i sosialt entreprenørskap

Deltakerne skal kunne formulere en prosjektskisse og starte en utviklings- og søkeprosess med tanke på oppstart av nye prosjekter.

Målgruppe:

Du trenger ingen forkunnskap om entreprenørskap for å delta på kurset, men et ønske om å drive med entreprenørskap er en fordel.

Om du vurerer å søke opptak til utdanning i sosialt entreprenørskap ved KBT Fagskole, kan dette kurset være en nyttig introduksjon.

Kursdetaljer

Kurset gir en innføring i hva sosialt entreprenørskap er og kan benyttes til. Programmet inneholder både foredrag og gjensidig kunnskapsdeling. Kurset passer godt til personer som vurderer å søke til høyere yrkesfaglig utdanning i sosialt entreprenørskap ved KBT Fagskole. Kurset kan også passe godt for deg som ønsker å bygge nettverk innen sosialt entreprenørskap.

Vanligvis arrangeres kurset hybrid, det vil si med mulighet for å delta digitalt via Zoom, eller fysisk i våre lokaler i Trondheim. Kurset kan arrangeres over to halve eller en hel dag.

 

Program

Det kan forekomme endringer i programmet.

Kursdag 1

Kort presentasjon av utdanning i sosialt entreprenørskap

 • Hva lærer du om?
 • Hva får du ut av utdanningen?
 • Smakebit av noen nyttige verktøy du lærer i utdanningen

Hva er sosialt entreprenørskap? 

 • Ulike former for entreprenørskap 
 • Intraprenørskap - forbedringsarbeid i egen organisasjon 
 • Eksempler på sosialt entreprenørskap

Muligheter og barrierer 

 • Hva skal/bør ligge til grunn for å komme i gang med sosialt entreprenørskap?
 • Hvilke muligheter har man til å starte opp? 
 • Hvilke barrierer vil man kunne møte?

Fra idé til prosjekt (kreativ prosess) 

 • Hvordan starte med å utvikle å en prosjektidé 
 • Gruppearbeid ut fra modellen double diamond (ideutviklingsverktøy) 

Kursdag 2

Videreutvikling av prosjektideen 

Intro til business canvas

Idéen er klar, hva nå?

 • Viktigheten av en god forretningsplan 
 • Organisasjonsform 
 • Samarbeid med andre aktører  
 • Teambygging  
 • Hvordan kan et prosjekt finansieres? 
 • Søke om midler - Hva er viktig når du skriver søknad? 

Hvorfor er det viktig å bygge kompetanse?

 • Eksempler fra virkeligheten

 

Kursholdere

Karl Johan Johansen

Rektor ved KBT Fagskole. Han har vært med i KBT fra oppstart i 2006. I dag er han styreleder for stiftelsen Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT. Han har bakgrunn fra undervisning om psykisk helse og rus ved NTNU/HiST, og har gjennomført og deltatt i rekke evalueringsstudier av psykiske helsetjenester. Karl-Johan Johansen har i mange år engasjert seg i sosial innovasjon.

Karl Johan Johansen (bilde)

Bjørn Bratt

Seniorkonsulent ved Prios. Bjørn Bratt har jobbet med entreprenørskap siden 1991. De siste 10 årene har det blitt mange oppdrag knyttet til Sosialt entreprenørskap. Spesielt gjennom interreg-samarbeidet RESENS Norge Sverige, der de var ansvarlig for inkubasjonsaktiviteten i samarbeid med KBT og Karl Johan. Bjørn har vært med på å utvikle flere verktøy og har holdt flere kurs innenfor temaet. De har hatt mange oppdrag der de har bistått bedrifter og organisasjoner med etablering og drift av aktiviteter innen sosialt entreprenørskap.

Nils-Erik Volden

Nils er lektor ved utdanning i sosialt entreprenørskap, og har utdanning innen helse, psykologi og samfunnsfag. Han har erfaring med oppstart og drift av fem selskaper. I tillegg har han styreerfaring fra offentlige og private virksomheter. Med sin lange erfaring, er han opptatt av å hjelpe folk å unngå fallgruvene han selv har gått i opp gjennom årene. Nils ser det positive i det meste heller enn utfordringene, noe som kan være nyttig i arbeid med sosial innovasjon, intra- og entreprenørskap.

Lærer ved utdanning i sosialt entreprenørskap, utdannet sosialantropolog. Hun elsker å undervise og brenner for å være med i utviklingsprosessen til studenter. Hun har et stort sosialt engasjement, og er blant annet en pådriver for et nettverk for sosiale entreprenører i Trøndelag. Hennes lidenskap er å forstå det kulturelle mangfoldet rundt oss, og hvordan vi skal kunne skape et sterkere fellesskap.  

Bjørn Bratt
Bilde av Nils Erik Volden
Bilde av ansatt

Påmelding og kursavgift

Påmelding for bedrifter kroner 800,-

Påmelding privatpersoner kroner 300,-

Alumnus KBT Fagskole: 200,-