Kurs i Sosialt entreprenørskap

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling - KBT , og Prios Kompetanse inviterer til et 2-dagers kurs i sosialt entreprenørskap 20. og 26. april 2022

Tre personer diskuterer forran en powerpoint presentasjon (Bilde)

KBT og Prios Kompetanse tilbyr kurs i sosialt entreprenørskap rettet primært mot feltet psykisk helse og rus med vekt på recovery-orientering.

Kurset krever ingen forkunnskaper, og passer for deg som brenner for å starte opp med noe som kan bidra til avhjelpe mangler eller redusert kapasitet i tjenestetilbudet. Kurset passer også for deg som ønsker å starte alternative tilbud til dagens tjenester. Kanskje har du en idé som du mener kan treffe målgruppen du jobber med bedre enn dagens tilbud? 

 

Mål med kurset:

Gi en grunnleggende innføring i sosialt entreprenørskap

Deltakerne skal kunne formulere en prosjektskisse og starte en utviklings- og søkeprosess med tanke på oppstart av nye prosjekter

Målgruppe:

Du trenger ingen forkunnskap om entreprenørskap for å delta på kurset, men et ønske om å drive med entreprenørskap er en fordel.

Kurset vil også passe for de som er erfaring med prosjektarbeid fra tidligere.

Kursdetaljer

Kurset arrangeres digitalt. Stian Pedersen er teknisk ansvarlig, og kan svare på spørsmål. Ta kontakt med Stian på e-post stian.pedersen@kbtkompetanse.no eller telefon  +47 73 84 23 75.

Under kurset vil det være undervisning, gruppearbeid og diskusjon i fellesskap.

Kurset varer fra 09.00-12.30 begge dager.

Program

Kursdag 1, onsdag 20. april

Hva er sosialt entreprenørskap? 

 • Historikk om entreprenørskap 
 • Ulike former for entreprenørskap 
 • Eksempler på sosialt entreprenørskap 

 

Muligheter og barrierer 

 • Hva skal/bør ligge til grunn? 
 • Hvilke muligheter har man til å starte opp? 
 • Hvilke barrierer vil man kunne møte? 

 

Fra idé til prosjekt (kreativ prosess) 

 • Identifisering og kartlegging 
 • Hvordan starte med å utvikle å en prosjektidé 
 • Utvelgelse og formulering av noen prosjektidéer 

Kursdag 2, tirsdag 26. april

Innføring i teori om 

 • Forretningsplan 
 • Samarbeid med andre aktører 
 • Teambygging 
 • Organisasjonsform 

 

Videreutvikling av prosjektideen 

 • Vi forsetter fra første dag og  arbeider videre med prosjektskissene 

 

Arbeid med finansiering 

 • Hvordan kan et prosjekt finansieres? 
 • Søknadsskriving 
 • Oppstart med litt praktisk jobbing 

Kursholdere

Karl Johan Johansen

Rektor ved KBT Fagskole. Han har vært med i KBT fra oppstart i 2006. I dag er han styreleder for stiftelsen Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT. Han har bakgrunn fra undervisning om psykisk helse og rus ved NTNU/HiST, og har gjennomført og deltatt i rekke evalueringsstudier av psykiske helsetjenester. Karl-Johan Johansen har i mange år engasjert seg i sosial innovasjon. Akkurat nå jobber han blant annet med Erasmus+ prosjektet Smart business for all. 

Karl Johan Johansen (bilde)

Bjørn Bratt

Seniorkonsulent ved Prios. Bjørn Bratt har jobbet med entreprenørskap siden 1991. De siste 10 årene har det blitt mange oppdrag knyttet til Sosialt entreprenørskap. Spesielt gjennom interreg-samarbeidet RESENS Norge Sverige, der de var ansvarlig for inkubasjonsaktiviteten i samarbeid med KBT og Karl Johan. Bjørn har vært med på å utvikle flere verktøy og har holdt flere kurs innenfor temaet. De har hatt mange oppdrag der de har bistått bedrifter og organisasjoner med etablering og drift av aktiviteter innen sosialt entreprenørskap.

Bjørn Bratt

Kursavgift

Påmelding for bedrifter kroner 600,-

Påmelding privatpersoner kroner 200,-