KBT med i samarbeid om nasjonal konferanse for Recovery

Konferansen Ingenting om oss uten oss er et resultat av et bredt samarbeid mellom organisasjoner over hele landet. I spissen står de Regionale Brukerstyrte Sentrene, NAPHA og Erfaringssentrum.

Over en periode på 10 år skal vi lage levende konferanser som kan bevege. Inspirere, engasjere og kanskje til og med provosere. Mål: Å skape en bred allianse som jobber mot tydelig recoveryorientert forståelse og praksis, med bred bruker- og pårørendeinvolvering, innen psykisk helse og rus. Vi har allerede en rekke samarbeidspartnere med på laget, og for å nå målet trenger vi enda flere til å bli med på en bevegelse for Recovery.

Nasjonal konferanse for Recovery i februar 2022 - vi trenger ditt bidrag

16. og 17. februar arrangerer vi den aller første konferansen i dette store samarbeidet. Da møtes vi på Gardermoen og samler oss om temaet MENNESKERETTIGHETER.

Programmet er under planlegging, og der ønsker konferansens programkomité DIN hjelp. For å få til den levende konferansen vi ønsker oss, trenger vi ulike innslag i mange forskjellige format! Film, musikk, slampoesi, maleri, performance - eller noe helt annet.

Innslagene må passe inn under ett av følgende områder:

Tekstplakat:Hvordan vil du bidra?

Tema 1: Sosial ulikhet/stigma/fattigdom

Tema 2: Utdanning/arbeid/aktivitet

Tema 3: Menneskerettigheter og praksiser i psykisk helse- og rusfeltet

Bengt Karlsson (bilde)
Bengt Karlsson og programkomitéen gleder seg til å lese abstrakt i november!

Hva brenner du for å formidle? Programkomitéen ønsker seg abstrakt/korte beskrivelser av hva du/dere vil presentere på konferansen i februar. Frist for å sende inn bidrag er 1. november 2021. Da vil programkomitéen, ledet av Bengt Karlsson, sette seg ned og vurdere hvilke bidrag som får være med på konferansen i februar. Innen 1. desember 2021 skal alle ha fått svar på om deres abstrakt kom gjennom nåløyet.

Send inn din idé til abstract@kbtkompetanse.no
Har du spørsmål rundt dette, kan du sende e-post til Bengt Karlsson på bengt.karlsson@kbtkompetanse.no

Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus - seminar 15. oktober

Undertittelen på konferansen Ingenting om oss uten oss, er - Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus. 15. oktober arrangeres et seminar om menneskerettigheter, deltakelse og medborgerskap i samarbeid med Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Dette seminaret blir forsmak på konferansen, og består av et dagwebinar og et kveldsseminar med mulighet for digital deltakelse.

Program 15. oktober klokken 12-15

Åpning av seminaret fra leder av i styringsgruppen til konferansen Ingenting om oss uten oss, Kårhild Husom Løken.

Programkomiteens leder Bengt Karlsson om betydningen av «Menneskerettigheter, deltakelse og medborgerskap» i psykisk helse – og rusfeltet

Marius Storvik – førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø: «Menneskerettigheter, nødrett og diskriminering».

Pause

Guro Gabrielsen – Fagdirektør ved Likestillings- og diskrimineringsombudet: «Norges utfordringer med CRPD med særlig fokus på tvang og diskriminering»

Målfrid Frahm Jensen – erfaringskonsulent emerita: «Hvem skal vi tro? – Journalnotat kan sette pasientens rettssikkerhet i fare».

Pause

Kenneth Arctander – Daglig leder i RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon: «En ruspolitikk forankret i menneskerettighetene?»

 

Hvor er vi om 10 år?

Daglig leder i KBT, Dagfinn Bjørgen, leder også konferansens prosjektgruppe. På spørsmål om hva han ser mest fram til med den første konferansen i februar, svarer han

Å møte folka! Å få inspirasjon, og å få et løft rundt arbeidet vårt!

Arrangørene bak konferansen planlegger at det skal bli en årlig begivenhet de 10 neste årene. Mye kan skje på 10 år, og Bjørgen har noen tanker rundt hva han håper konferansen kan bidra til: At vi har en nasjonal recoverysatsning hvor recovery er definert ut fra brukernes ståsted og perspektiv.

Jeg ønsker et fokus og en bevegelse fra bruker og fagside hvor formålet er at vi får definert recovery slik at tjenester er basert på ekte recovery. Det er viktig å skape nettverk mellom miljøer som vil det samme slik at man kan støtte opp under hverandre!

Daglig leder i KBT, Dagfinn Bjørgen (bilde)
Dagfinn Bjørgen

Mennesker med enormt engasjement for Recovery

Et halvt år før konferanse er det mange som allerede har bidratt med stort engasjement i lang, lang tid. En av disse er Kårhild Husom Løken fra Sagatun Brukerstyrt Senter. Hun er leder for styringsgruppa for konferansen, og er den som holder styr på alle trådene slik at dette eventet kan bli en realitet.

I en sommerhilsen om konferansen sier hun:

Tenk at drømmen om å arrangere en nasjonal konferanse for Recovery faktisk er i ferd med å bli en realitet!

Les mer på nettsiden til konferansen.  Her vil det etter hvert komme informasjon om billetter, program og mer.

 

Kårhild Husom Løken (bilde)
Kårhild, har et stort engasjement for Recovery