Nå skal erfaringsmedarbeidere med pårørendeerfaring forebygge ensomhet hos yngre personer med demens

kvinne (illustrasjonsbilde)

22. september er pårørendedagen og 21. september er den internasjonale alzheimerdagen

Det å være pårørende kan være enormt ressurskrevende. Som samfunn må vi finne løsninger for at det ikke skal ta så mye krefter at du som pårørende selv ender opp som pasient. Pilotprosjektet med erfaringsmedarbeidere i demensomsorgen, kan være en del av løsningen for pårørende til personer med demens.

For første gang i Norge prøves erfaringsmedarbeidere ut i demensomsorgen

Som pårørende til en person med demens, opparbeider du en unik kompetanse. Nå skal fire (2+2) erfaringsmedarbeidere med pårørendekompetanse inn i hukommelsesteamet i Frøya kommune og Indre Fosen. Dette er et unikt prosjekt som prøves for første gang i Norge.

Erfaringsmedarbeiderne skal bidra til å forebygge ensomhet i den yngste gruppen av personer med demens, i hovedsak de som ikke ønsker å gå på dagsenter. Tilbudet blir et lavterskeltilbud der du ikke trenger saksbehandling. Selv om det ikke krever saksbehandling, skal taushetsplikt og bestemmelsesretten ivaretas.

Hva er viktig for brukerne?

Prosjektet bygger på helsedirektoratets satsning «hva er viktig for deg», hvor tjenestene skal formes etter brukernes behov. Konkret vil en av erfaringsmedarbeiderne sammen med en til fra kommunens hukommelsesteam komme hjem til dem som ønsker å benytte seg av tilbudet. Der vil de sette seg ned sammen med brukeren og pårørende og snakke om hva slags ønsker og behov de har.

Vil de ha en turvenn? Noen å bake sammen med? En å prate med? Eller noe helt annet? Her skal det være dialog på hjemmebane. En erfaringsmedarbeider kan både forebygge ensomhet hos brukerne, og avlaste de pårørende. Med sin egne dyrekjøpte erfaring fra å leve tett på noen med demens, kjenner de til hva slags utfordringer som kan oppstå og hvordan de kan løse dem.

1,5 millioner kroner fra Statsforvalteren i Trøndelag gjør prosjektet mulig å gjennomføre

Erfaringsmedarbeiderne skal selvfølgelig få betalt for jobben de gjør, og derfor er det svært gledelig at prosjektet har fått økonomisk støtte fra Statsforvalteren.

I løpet av sommeren har vi rekruttert til fire deltidsstillinger, to i Frøya og to i Indre Fosen. Til sammen kom det inn 14 søknader. Nå har vi gjennomført intervju, og to av søkerne i hver kommune har fått tilbud om jobb. Nå jobber vi med å finne aktuelle brukere til å ta i bruk dette nye tilbudet.

"Det er første gang dette prøves ut med erfaringsmedarbeidere innen demens i Norge. Alle erfaringsmedarbeiderne er, eller har vært, pårørende til noen med demens. Det er krav for å bli ansatt at de har hatt omsorgsansvar for noen med demens. Dette er så nytt, og veien blir til mens vi går. Ved å ansette to, kan de to spille ball med hverandre og få støtte i hverandre."

Det sier prosjektleder i KBT, Roger Santokhie.

Erfaringsmedarbeiderne vil jobbe hver for seg, samtidig som de kan møtes for å diskutere. De vil også jobbe tett opp mot hukommelsesteamene i kommunene, og blir dermed en del av tjenesteapparatet. I oktober vil erfaringsmedarbeiderne være i gang i tjenesten.

Engasjement både på ledelses- og politisk nivå

Prosjektet med erfaringsmedarbeidere i demensomsorgen er godt forankret både i ledelse og på politisk nivå i de to kommunene. Roger Santokhie og Karl Johan Johansen fra KBT møtte tidligere i september helse- og omsorgskomiteene i Frøya kommune. Der møtte de stor begeistring. En var så begeistret at vedkommende ønsket å undersøke om det gikk an å få til et tilsvarende tilbud i hjemlandet sitt.

Nå er vi spente på å se hvordan denne måten å bruke erfaringskompetanse på vil utarte seg i praksis. Vi tror at denne ordningen kan være god og nyttig både for personer med demens og deres pårørende.

Roger Santokhie (bilde)
Prosjektleder Roger Santokhie