Bygg nettverk og få inspiasjon 3.-4. mars 2025

Endelig blir det ny nettverkskonferanse for alle som jobber med, eller har interesse for, brukermedvirkning i forskning og fagutvikling, både innen somatikk og psykiatri. På Scandic Hamar kan du møte nye og gamle bekjente, diskutere fag og få ny kunnskap.

Bilde fra plenumssal

Early bird: Meld deg på før 1. november og betal litt mindre.

Tid igjen til vi møtes på Hamar:

Dag
Time
Minutt
Sekund

Tid: 3.-4. mars 2025    |     Sted: Hamar

Hvem møter du?

Her vil vi fortløpende legge ut foredragsholderne du møter på Hamar 3.-4. mars 2025. Endringer kan forekomme.  Programmet publiseres i løpet av høsten.

Bilde av Ole Petter Askheim

Ole Petter Askheim

Ole Petter Askheim er professor emeritus ved Høgskolen i Innlandet. Han har forsket og skrevet mye om brukermedvirkning, empowerment og samskaping/samproduksjon. Askheim har vist stort engasjement for brukermedvirkning i forskning og utvikling, og var en av arrangørene for det forrige store nettverkstreffes i 2021.

Viktige publikasjoner med tanke på hans innlegg i 2025:
Askheim, O.P.; Lid, I.M. & Østensjø (red.) (2019): "Samproduksjon i forskning. Forskning med nye aktører". Universitetsforlaget
Askheim, O.P. og Andersen, J. (2019):  " Brukermedvirkningens mange ansikter". Fagbokforlaget.

 

 

Bilde av Bjørn Torgrim Ramberg

Bjørn Torgrim Ramberg

Bjørn Torgrim Ramberg har doktorgrad i filosofi fra Queen's University, Canada (PhD 1987), og har vært professor i teoretisk filosofi ved Universitetet i Oslo siden 1997. Han arbeider med språk og kommunikasjon, og med vitenskapsfilosofi. Siden 2019 har han ledet Forskningsetisk utvalg ved Universitet i Oslo.

 

 

Bilde av Gunnhild Berglen
Foto: Hanne Risa

Gunnhild Berglen

Gunnhild jobber i Helse Nord, hvor hun sammen med erfaringskonsulent Nikolai Raabye Haugen jobber med å styrke brukermedvirkning i klinisk forskning i Helse Nord. Der er en av hovedoppgavene å veilede om brukermedvirkning til forskere og i forskningsprosjekter. Dette arbeidet vil de fortelle om på Hamar. 

Berglen har erfaring med brukermedvirkning gjennom flere prosjekt, verv og roller. Når det kommer til Nettverk for brukermedvirkning i forskning og fagutvikling, har hun sittet i arbeidsutvalget siden det ble opprettet i 2021. Hun har vært en av pådriverne for å gjøre konferansen i 2025 mulig, både gjennom søknadsarbeid og som leder av programkomitéen for arrangementet.

Bilde av Nikolai Raabye Haugen
Foto: Lily Kalvø

Nikolai Raabye Haugen

Nikolai Raabye Haugen jobber i likhet med Gunnhild Berglen med å styrke fokuset for reell brukermedvirkning innen klinisk forskning i Helse Nord RHF. Der veiledes både brukere, forskere og andre fagpersonell i regionen til å ha reell brukermedvirkning i sine forskningsprosjekter. Dette arbeidet vil de fortelle om på Hamar i mars 2025.

Slik man ser i dag er det mange rutinerte forskere og brukermedvirkere med mange års erfaring på sine felt, men Nikolai er også opptatt av å heve brukermedvirkning stemmen til den yngre befolkningen. Man ser at det er mange godt voksne brukermedvirkere og det er bra. Men man må også se på muligheten til å lære opp både fagpersonell og unge brukermedvirkere til å forstå at ungdom sitter på en unik kompetanse og har erfaringer som er gull verdt. Kompetanse har ingen alder, det er bare å bruke den på riktig måte.

 

Om konferansen

Velkommen til en nasjonal møteplass for alle som jobber med, eller har interesse for brukermedvirkning i forskning og fagutvikling. Her kan forskere og brukerrepresentanter dele kunnskap og finne nye samarbeidsarenaer. Du får foredrag som belyser temaet med eksempler fra både praksis og brukerperspektivet.

Målgruppen for konferansen er: folk med egenerfaring eller erfaring med å være med i forskningsprosjekter, forskere, studenter og fagutviklere på tvers av somatikk og psykiatri.

Det endelige programmet vil bli publisert senere. For deg som kommer langveis fra, kan det være nyttig å vite at konferansen åpnes klokken 10 den 3. mars og avsluttes ca. klokken 15 den 4. mars 2025.

 

Temaer på konferansen

Programkomitéen jobber med å få på plass spennende foredragsholdere som vil bli annonsert fortløpende.

Allerede er flere navn på plass! Blant annet erfaringskonsulentene Gunnhild Berglen og Nikolai Raabye Haugen som jobber med forskningsveiledning fra brukersida i Helse Nord. Vi har også fått med oss den erfarne forskeren  Ole Petter Askheim, som er medforfatter på boka Brukermedvirkningens mange ansikter. Askheim var også en av arrangørene bak den forrige store nettverkskonferansen, som foregikk på Lillehammer i 2021.

Andre tema vi planlegger å ta for oss i mars er:

 • Begrepsavklaring: Medforsker, brukermedvirker, samproduksjon, partnerskapsforskning
 • Brukerinitiert og brukeridentifisert forskning
 • Brukermedvirkning i befolkningsundersøkelser
 • Representasjon, rettferdighet, strukturelle hindringer og tiltak
 • Forskningsetiske refleksjoner om representasjon og deltagelse
 • Ulike grader av medvirkning
 • Erfaringer fra organisasjonene om brukermedvirkning i forskning
 • Samtykkekompetanse, hva skal til for å kunne si sin mening og delta i forskning? Hvordan kan vi få fram stemmene til de som er demente, psykisk syke eller uten samtykkekompetanse?
 • Hva vil den eldre befolkningen at vi skal vite mer om?
 • Pasient- og brukerorganisasjoner som kontaktpunkt for identifisering av forskning

Konferansen er støttet av Stiftelsen Dam

Takk til Rådet for psykisk helse og Stiftelsen Dam som har gjort det mulig å arrangere konferansen!

Støttet av Stifelsen Dam (bilde av logo)
Logo Rådet for psykisk helse (bilde)

Scandic Hamar

Arrangementet finner sted på Scandic Hamar. Hotellet ligger ca 15 minutters gange fra Hamar togstasjon. Adresse: Vangsveien 121, Hamar.

Nærmeste flyplass er Gardermoen. Derfra kan du ta tog til Hamar.

For deg som kommer med bil, finner du informasjon om parkering på nettsidene til Scandic.

Mens du venter på konferansen

I videoarkivet fra tidligere arrangement finner du foredrag fra ulike perspektiver om tema rundt brukermedvirkning i forskning og fagutvikling på helse- og velferdsfeltet.

Nyttige lenker: denne siden finner du lenker til nyttige lenker for deg som er opptatt av brukermedvirkning i FoU. Dersom du kjenner til noen nettsider, bøker eller lignende som mangler i oversikten, gjerne send en e-post til medforsk@kbtkompetanse.no, så vil vi legge det til.

Hva slags erfaringer har ulike aktører med brukermedvirkning i forskning og fagutvikling? Les om erfaringer fra Kreftforeningen, AFS og NKROP. 

Priser

Vi har jobbet for å kunne tilby rimelige priser på arrangementet, og her får du mye for pengene. Takket være støtte fra Stiftelsen Dam kan vi også tilby reduserte priser til brukere og medlemmer av brukerorganisasjoner.

Har du likevel utfordringer med å dekke deltakeravgiften, ta kontakt på e-post, medforsk@kbtkompetanse.no, så ser vi om vi kan finne en løsning sammen.

 

Påmelding før 1. november (early bird):

Fagpersoner/forskere:  3800,- kroner
Prisen inkluderer:

 • Overnatting 3.-4. mars
 • Lunsj og middag 3. mars
 • Frokost og lunsj 4. mars

Brukere/medlemmer i brukerorganisasjoner: 2000,- kroner
Prisen inkluderer:

 • Overnatting 3.-4. mars
 • Lunsj og middag 3. mars
 • Frokost og lunsj 4. mars

 

Tilslutningsdøgn (overnatting 2.-3. mars):

Standard enkeltrom: 1050,-  kroner
Tilvalg i bestillingen. Prisen gjelder ved reservering før (frist kommer). Etter denne datoen må du selv bestille hos hotellet.

 

Priser uten overnatting:

Billett uten overnatting og middag:  1700,- kroner
Prisen inkluderer Lunsj og møteservering, 3. og 4. mars

Billett uten overnatting, MED middag:  2200,- kroner
Prisen inkluderer lunsj og møteservering, 3. og 4. mars samt middag 3. mars

 

 

Påmelding etter 31. oktober (påmeldingsfrist: 1. februar)

Fagpersoner/forskere 4200,- kroner
Prisen inkluderer:

 • Overnatting 3.-4. mars
 • Lunsj og middag 3. mars
 • Frokost og lunsj 4. mars

Brukere/medlemmer i brukerorganisasjoner: 2400,- kroner
Prisen inkluderer:

 • Overnatting 3.-4. mars
 • Lunsj og middag 3. mars
 • Frokost og lunsj 4. mars

Påmelding

Priser

Vi har jobbet for å kunne tilby rimelige priser på arrangementet, og her får du mye for pengene. Takket være støtte fra Stiftelsen Dam kan vi også tilby reduserte priser til brukere og medlemmer av brukerorganisasjoner.

Har du likevel utfordringer med å dekke deltakeravgiften, ta kontakt på e-post, medforsk@kbtkompetanse.no, så ser vi om vi kan finne en løsning sammen.

 

Påmelding før 1. november (early bird):

Fagpersoner/forskere/andre:  3800,- kroner
Prisen inkluderer:

 • Overnatting 3.-4. mars
 • Lunsj og middag 3. mars
 • Frokost og lunsj 4. mars

Brukere/medlemmer i brukerorganisasjoner: 2000,- kroner
Prisen inkluderer:

 • Overnatting 3.-4. mars
 • Lunsj og middag 3. mars
 • Frokost og lunsj 4. mars

 

Tilslutningsdøgn (overnatting 2.-3. mars):

Standard enkeltrom: 1050,-  kroner
Tilvalg i bestillingen. Prisen gjelder ved reservering før (frist kommer). Etter denne datoen må du selv bestille hos hotellet.

 

Priser uten overnatting:

Billett uten overnatting og middag:  1700,- kroner
Prisen inkluderer lunsj og møteservering, 3. og 4. mars

Billett uten overnatting, MED middag:  2200,- kroner
Prisen inkluderer lunsj og møteservering, 3. og 4. mars samt middag 3. mars

 

 

Påmelding etter 31. oktober (påmeldingsfrist: 1. februar)

Fagpersoner/forskere/andre 4200,- kroner
Prisen inkluderer:

 • Overnatting 3.-4. mars
 • Lunsj og middag 3. mars
 • Frokost og lunsj 4. mars

Brukere/medlemmer i brukerorganisasjoner: 2400,- kroner
Prisen inkluderer:

 • Overnatting 3.-4. mars
 • Lunsj og middag 3. mars
 • Frokost og lunsj 4. mars

Arrangører og samarbeidsaktører

Prosjektgruppen bak konferansen består både av privatpersoner og representanter fra ulike aktører. KBT administrerer og koordinerer prosjektet Brukermedvirkning som forskningsverktøy, som er støttet av Stiftelsen Dam via Rådet for psykisk helse, og bunner ut i nettverkskonferansen 3.-4. mars 2025. Gunnhild Berglen, erfaringskonsulent i Helse Nord, er faglig prosjektleder og leder arbeidet til programkomitéen. I tillegg har prosjektet flere FoU-partnere.

Under ser du logoene til noen av aktørene som har representanter inn i arbeidet. Oversikten vil bli oppdatert i løpet av høsten.