Kurs | Brukerinvolvering i forskning

Illustrasjon

Lær hvordan du kan bidra i forskning med erfaringene dine

Har du erfaring med å benytte tjenester innen helse og velferd? Ønsker du å bidra med disse erfaringene inn i forskning, for å gjøre forskningen mer treffsikker? I dette kurset om brukermedvirkning i forskning, lærer du blant om ulike forskningsmetoder, rollen som medforsker og hvordan du skriver en prosjektsøknad.

Bli med på kurs fra 15. februar 2023. Kurset går over 5 kursdager, se datoer lenger ned.

 

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette kurset, vil du være kvalifisert til å bidra i evaluering av tjenester og til å ta initiativ til forskningsprosjekter. Kurset har som mål å gi deg innsikt og forståelse for hva en forskningsprosess og brukerinvolvering innebærer. Lær om

  • Brukerinvolvering innen forskning
  • Ulike former for forskningsprosesser
  • Ulike tilnærminger til forskning
  • Forskjellige metoder i forskning
  • Hvordan du utarbeider en forskningssøknad

Hvem passer kurset for?

Innbyggere med brukererfaring  fra helse- og velferdstjenester, eksempelvis psykisk helsetjenester.

Kurset er for deg som selv ønsker å drive med forskning, har erfaring fra forskning eller skal være med som medforskere i et prosjekt.

Praktisk informasjon

Kurset arrangeres digitalt med mulighet for fysisk oppmøte. Under kurset vil det være undervisning, gruppearbeid og diskusjon i fellesskap.

Kursdatoer og foreløpig program:

Onsdag 15. februar 2023, kl 9-12: Oversikt over utvikling og brukerdeltakelse innen forskning

Onsdag 22. februar 2023, kl 9-12: Ulike forskningsmetoder

Onsdag 1. mars 2023, kl 9-12: Ulike design for forskningsprosjekter

(NB!) Tirsdag 7. mars 2023, kl 9-12: Rollen som medforsker

Onsdag 8. mars 2023, kl 9-12: Hvordan skriver prosjektsøknad, og hvor kan man søke om støtte?

 

Kursholdere

Karl Johan Johansen (bilde)

Karl Johan Johansen

Karl Johan har vært med i KBT siden opptarten, og er i dag rektor ved KBT Fagskole. Han har bakgrunn fra undervisning om psykisk helse og rus ved NTNU/HiST, og har gjennomført og deltatt i en rekke evalueringsstudier av psykiske helsetjenester.

Daglig leder, Dagfinn Bjørgen (bilde)

Dagfinn Bjørgen

Dagfinn er daglig leder i KBT. Bjørgen er ett av hodene bak metoden Bruker Spør Bruker, og har årelang erfaring med brukerinvolvering i forskning. Han har blant annet arbeidet med en utredning av hvordan medarbeidere med brukererfaring kan implementeres i Norge og har lang erfaring som tillitsvalgt i brukerorganisasjoner.

Meld deg på kurset brukerinvolvering i forskning

Påmeldingsfrist: 13. februar 2023 

Pris:
Bedrifter og brukerorganisasjoner: 800,-
Privatpersoner: 300,-

PS. På YouTube kan du se opptak av de fleste foredragene fra konferansen Brukermedvirkning i forskning og fagutvikling, som KBT arrangerte i samarbeid med Rådet for psykisk helse, Fou-avdelingen ved Vestre Viken HF og Høgskolen i Innlandet høsten 2021. Konferansen ble støttet av Stiftelsen Dam og Høgskolen i Innlandet.