Kurs | Brukerinvolvering i forskning

Illustrasjon med tekst: Vil du bli medforsker?

Lær hvordan du kan bidra i forskning med erfaringene dine

Har du erfaring med å benytte tjenester innen helse og velferd? Ønsker du å bidra med disse erfaringene inn i forskning, for å gjøre forskningen mer treffsikker? I dette kurset om brukermedvirkning i forskning, lærer du blant om ulike forskningsmetoder, rollen som medforsker og hvordan du skriver en prosjektsøknad.

Bli med på kurs fra 15. februar 2023. Kurset går over 5 kursdager, se datoer lenger ned.

 

Hva lærer du?

Kurset har som mål å gi deg innsikt og forståelse for hva en forskningsprosess og brukerinvolvering innebærer. Kurset vil gi deg større innsikt i hvordan din rolle kan være i et forskningsprosjekt, og hvordan du i større grad kan være med på å bestemme hvilken rolle du/organisasjonen din skal ha i et forskningsprosjekt.

Lær om blant annet

 • Former for forskningsprosesser
 • Ulike tilnærminger til forskning
 • Forskningsmetoder
 • Hvordan du utarbeider en forskningssøknad

 

Hvem passer kurset for?

Innbyggere med brukererfaring  fra helse- og velferdstjenester, eksempelvis psykisk helsetjenester.

Kurset er for deg som ønsker å bidra inn i forskningsprosjekter og vite mer om forskningsprinsipper. Det er også for deg som skal være medforsker i et forskningsprosjekt og vil finne ut mer av hva du tenker skal være din rolle i prosjektet.

Praktisk informasjon

 • Kurset arrangeres digitalt over Zoom, med mulighet for fysisk oppmøte. Lenke til Zoom-møtet sendes ut til deltakerne før kurset.
 • Under kurset vil det være undervisning, gruppearbeid og diskusjon i fellesskap.
 • Det er ingen krav til forkunnskaper for å delta på dette kurset.
 • Liste over anbefalt litteratur finner du her
 • Alle som gjennomfører kurset, vil få et kursbevis fra KBT.

Kursdatoer og foreløpig program:

Onsdag 15. februar 2023, kl 9-12: Oversikt over utvikling og brukerdeltakelse innen forskning

Onsdag 22. februar 2023, kl 9-12: Ulike forskningsmetoder

Onsdag 1. mars 2023, kl 9-12: Ulike design for forskningsprosjekter

(NB!) Tirsdag 7. mars 2023, kl 9-12: Rollen som medforsker

Onsdag 8. mars 2023, kl 9-12: Hvordan skriver prosjektsøknad, og hvor kan man søke om støtte?

 

Kursholdere

Karl Johan Johansen (bilde)

Karl Johan Johansen

Karl Johan har vært med i KBT siden opptarten, og er i dag rektor ved KBT Fagskole. Han har bakgrunn fra undervisning om psykisk helse og rus ved NTNU/HiST, og har gjennomført og deltatt i en rekke evalueringsstudier av psykiske helsetjenester.

Daglig leder, Dagfinn Bjørgen (bilde)

Dagfinn Bjørgen

Dagfinn er daglig leder i KBT. Bjørgen er ett av hodene bak metoden Bruker Spør Bruker, og har årelang erfaring med brukerinvolvering i forskning. Han har blant annet arbeidet med en utredning av hvordan medarbeidere med brukererfaring kan implementeres i Norge og har lang erfaring som tillitsvalgt i brukerorganisasjoner.

Anbefalt litteratur

Under følger en liste over relevant litteratur for deg som enten ønsker å forberede deg til kurset og/eller fordype deg i ettertid.

Relevante artikler

Bøker og kapitler

 • Askheim, O.P., Lid, I. M & Østensjø, S. (red) (2019) Samproduksjon i forskning: Forskning med nye aktører. Universitetsforlaget.
 • Karlsson, Bengt & Borg, Marit (2021) Samarbeidsbasert forskning. Demokratisk utvikling i psykisk helsearbeid. Gyldendal.
  • Det er flere relevante kapitler i boka, men vi vil spesielt anbefale å lese kapittel 1 i forkant av første kursdag og kapitel 4 i forkant av siste kursdag.
 • Bukve, O. (2016) Forstå, forklare, forandre: Om design av samfunnsvitskaplege forskningsprosjekt. Universitetsforlaget.
  • Anbefalt å lese kapitel 4 – 10.
 • Leseth, A. B & Tellmann, S. M. (2018) Hvordan lese kvalitativ forskning? Cappelen Damm Akademisk
  • Anbefalt å lese kapitel 7.

Meld deg på kurset brukerinvolvering i forskning

Påmeldingsfrist: 13. februar 2023 

Pris:
Bedrifter og brukerorganisasjoner: 800,-
Privatpersoner: 300,-

PS. På YouTube kan du se opptak av de fleste foredragene fra konferansen Brukermedvirkning i forskning og fagutvikling, som KBT arrangerte i samarbeid med Rådet for psykisk helse, Fou-avdelingen ved Vestre Viken HF og Høgskolen i Innlandet høsten 2021. Konferansen ble støttet av Stiftelsen Dam og Høgskolen i Innlandet.