Positive erfaringer med tverrfaglige, oppsøkende team

Bilde fra nasjonal oppstartskonferanse for FACT ung-team
Martine Antonsen, landsleder i Mental Helse Ungdom og medlem av Nasjonalt ungdomspanel FACT ung og Juni Raak Høiseth holdt foredrag om brukermedvirkning i FACT ung under den nasjonale oppstartskonferansen for FACT ung-team 1. november 2022. (Foto: Emma Sofie Lae-Pedersen)

Flere undersøkelser viser at det er behov for bedre psykisk helsetjenester for barn og unge. Deriblant mange av KBT sine tidligere prosjekter og undersøkelser, eksempelvis Min stemme teller.

I det pågående prosjektet Rom for medvirkning fremkommer det at ungdommer har et stort ønske om at behandlingen også skal kunne bli gitt utenfor BUPs fire vegger. Ungdommer ønsker å bli møtt på deres egne arenaer. Heldigvis pågår det mange gode arbeid for å forbedre tilbudene. Ett av disse, er FACT* ung.

 

*FACT står for Flexible Assertive Community Treatment.

 

Når tjenesten er der de unge er

I kronikken "Bedre hjelp for sårbare unge med ny tjenestemodell?", som KBT og en rekke andre kompetansesentre stiller seg bak, kan vi lese at:

FACT ung-team er tverrfaglige, oppsøkende team som skal gi recovery-orientert, langvarig, helhetlig og sammenhengende oppfølging og behandling til unge i aldersgruppen 12-24 år som har, eller som en er bekymret for, har alvorlig psykisk helse og/eller rusmiddelutfordringer, og som trenger tjenester fra flere aktører.

I Norge har vi hatt en pilotperiode med FACT ung-team. Evalueringen av de tre første pilotteamene viser at både de unge og foreldrene deres opplever en mer tilgjengelig og bedre tilpasset tjeneste. Nå pågår det etablering av flere nye FACT ung-team.

Stor tro på FACT ung-modellen

Juni Raak Høiseth i KBT sitter i nasjonalt implementeringsteam, hvor hun blant annet jobber med å hjelpe teamene til å sikre brukermedvirkning både i forprosjekt, oppstart og drift. Hun har stor tro på at FACT ung er veien å gå for å nå de ungdommene som har behov for flere ulike tjenester og hjelp over lengre tid.

 

Helsedirektoratet tilrettelegger for nye FACT ung-team

Helsedirektoratet lyser snart ut tilskuddsmidler for flere forprosjekt og drift av FACT ung-team. I likhet med kronikkforfatteren Kristin Trane fra NAPHA og Nasjonalt implementeringsteam, håper vi at mange kommuner og helseforetak ser muligheten for å etablere FACT Ung-team framover.