Har du lyst til å begynne å studere på KBT Fagskole? Bli med på informasjonswebinar 10. februar

10. februar klokken 9-10 inviterer KBT Fagskole til et digitalt seminar om erfaringskonsulentstudiet 2022/2023.

Der vil de presentere studiets innhold og oppbygning, erfaringer fra studenter og hva slags jobbmuligheter som finnes etter fullført utdanning.Seminaret passer både for deg som vurderer å søke på erfaringskonsulentstudiet og for deg som er karriereveileder.

 

For å logge på seminaret på Zoom 10. februar klokken 9, trykker du på denne lenken.

 

Om skolen

KBT Fagskole tilbyr er et yrkesrettet utdanningstilbud som gir både teoretisk og praktisk kompetanse med utgangspunkt i bruk av egenerfaring i å hjelpe og styrke andre. Mål for utdanningen er å kvalifisere personer med egenerfaring fra mottak av helse- og velferdstjenester innen psykisk  helse og rus til å kunne anvende sine erfaringer i arbeid med andre tjenestemottakere.

Bilde av undervisning ved KBT Fagskole