Kurs i journalføring 25. november

Tekstplakat

25. november kan du bli med på kurs i journalføring

Som helsearbeider har du plikt til å sørge for nødvendig dokumentasjon i henhold til lov og forskrifter (helsepersonelloven og pasientjournalforskriften).

KBT har medarbeidere og studenter hvor kravet til kunnskap og ferdigheter i dokumentasjon og journalføring står sentralt for å kunne utføre arbeidet og gjennomføre studiet som erfarings-konsulenter. Vi har avdekket at det innenfor det fagfeltet vi opererer er behov for oppdatert og utvidet kunnskap om journalføring, både ut fra et system- og tjenesteyterperspektiv og fra et brukerperspektiv. På dette kurset vil vi gi en grunnleggende innføring i journalføring.

Praktisk kursinformasjon

Kurset arrangeres digitalt med mulighet til oppmøte i klasserom. Målgruppen for kurset er personer som arbeider innen helse- og omsorgstjenesten, både erfaringskonsulenter og andre ansatte. Overordnet mål for kurset er å gjennomføre en grunnopplæring i dokumentasjon og journalføring, og spesielt ivareta bruker- og pårørendeperspektivet.

Kursmål

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:

  • Kunne redegjøre for krav til journalføring.
  • Kunne redegjøre for refleksjoner rundt nedtegning av informasjon.
  • Ha kjennskap til redskaper for skrive journal med høy faglig kvalitet.
  • Vite hvordan du skriver journal slik at den også kan være forståelig for brukere og til nytte for samarbeidspartnere.
  • Erfare nytte av å drøfte problemstillinger rundt nedtegning og behandling av informasjon om brukere.
  • Ha god forståelse av etisk aspekter- Hvordan ivareta bruker/pasient sitt behov for integritet.
  • Redegjøre for prosedyrer i situasjoner der medarbeider opplever seg truet (skille mellom egen angst for en situasjon og hva som faktisk skjer).

 

Kursholdere

Dagfinn Bjørgen

Dagfinn Bjørgen (bilde)

Dagfinn er daglig leder ved Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling -KBT. 

Marte Loe

Illustrasjon kvinne (bilde)

Marte er jurist i Trondheim kommune, hvor hun blant annet jobber med helsejus og pasientrettigheter. På kurset vil vi vise opptak av en presentasjon hun har holdt på et tilsvarende kurs.

 

Roger Santokhie

Bilde av Roger Santokhie

Roger er psykiatrisk helsesykepleier i Melhus kommune og prosjektleder i KBT.

Karl J. Johansen

Bilde av Karl Johan Johansen

Karl Johan Johansen, rektor ved KBT Fagskole for erfaringskonsulenter.

 

 

Program for kurs i journalføring 25. november

(Endringer kan forekomme, programmet sist oppdatert 18. november 2022)

 

Kl. 9:00 Åpning av kurset

Presentasjon av deltakere og utfordringer vedrørende journalføring på ulike arenaer; institusjon, boliger, treffsteder.

 

Kl. 9:15-10:00

Ivaretakelse av bruker- og pårørendeperspektivet i journalføring og dokumentasjon. Ved Dagfinn Bjørgen.

 

Kl. 10:15-11:00

Journalskriving og dokumentasjon sett fra ulike synsvinkler: bruker, tjenesteutøver, tjenestested/arbeidsgiver. Etiske dilemmaer og vurderinger knyttet til journalføring. Å skille mellom normative vurderinger og/eller beskrivelser og faktabeskrivelser.

Ved Roger Santokhie og Karl Johan Johansen

 

Kl. 11:15-12:00

Arbeid med gruppeoppgaver og oppsummering i plenum

 

Kl. 12:00-12:30 Lunsj

 

Kl. 12:30-14.00 (inkludert pause)

Juridiske og etiske regler og retningslinjer i tilknytning til journalskriving. Når skal du skrive journal, og hvordan skriver du? Ved Marte Loe (opptak). Forelesningen er spesielt tilpasset erfaringskonsulenter.

Kl. 14:10-14:30

Hvordan håndtere situasjoner der medarbeidere opplever seg truet eller presset i samhandlingssituasjoner. Skriving på delegasjon - erfaringskonsulentenes rolle. Ved Roger Santokhie og Karl Johan Johansen

 

Kl. 14:45-15:15

Arbeid med caseoppgaver i grupper

 

Kl. 15:15-15:30

Oppsummering og avslutning av kurset ved Karl Johan Johansen og Roger Santokhie

 

Meld deg på kurs i journalføring

Påmelding til kurs i journalføring

Påmeldingsfrist: 24. november 2022