Materiell fra webinaret etikk og brukermedvirkning i forskning og fagutvikling

Tekstplakat: Nettverk for brukermedvirkning i forskning og fagutvikling - Etikk og forskning på sårbare grupper

23. november arrangerte arbeidsutvalget i nettverk for brukermedvirkning i forskning og fagutvikling et webinar om etikk og forskning på sårbare grupper. Under finner du ressurser fra webinaret.

 

PRO-Ethics

Anila Nauli, seniorrådgiver i Forskningsrådet, holdt en presentasjon om EU-prosjektet PRO-Ethics og ressurser de har utviklet i prosjektet. En videoinnspilling som kan brukes til læring kommer.

Her kan du laste ned presentasjonen Anila benyttet i foredraget om PRO-Ethics (PDF)

 

 

Samtykkekompetanse

Sverre Bergh, forskningsleder ved AFS (Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom).

Her kan du laste ned presentasjonen om samtykkekompetanse (PPT)

Under kan du se opptak av presentasjonen til Sverre.