Kurs i Utendørsterapi – forebygging, behandling og mestring i naturen

Bilde av en gruppe med mennesker på kurs.
Prosjektgruppen og deltakere på kurs i skjønn forening med bålgenserne i sentrum. Bålet har en sentral plass hos særlig Medvandrerne, og bålgenseren har blitt populær på kursene i utendørsterapi. Kursene i utendørsterapi arrangeres i samarbeid mellom KORUS, NAPHA, Medvandrerne og KBT. Foto: David Kro Barlaup.

«Naturen er min medisin»

     - Sara Mos -

Det første kullet med kurs i utendørsterapi ble arrangert høsten 2020 og nå har vi gjennomført 4 kurs/kull med nærmere 150 personer. Vi ønsker at flere skal delta på kurset for å øke bevisstheten og nytten rundt utendørsterapi som en god metode for terapi/behandling og mestring. I kurset legges det vekt på at det er en god sammensetning av deltakere med både faglig bakgrunn og erfaringskompetanse.

Innholdet på kurset- både praktisk og teoretisk tilnærming

Kurset arrangeres i samarbeid mellom KORUS, NAPHA, Medvandrerne og KBT.

Målgruppe:

  • Ansatte og ledere innen psykisk helse og rus, spesialisthelsetjeneste og frivillige/brukere fra brukerorganisasjoner/ideelle organisasjoner.
  • De som har ønske om eller som har etablert et tilbud og som vil videreføre tiltaket.

Kurset består av både praktisk kunnskap, teoretisk kunnskap samt en innføring i hvor viktig gruppeprosesser og brukerinvolvering er i arbeidet med å ta i bruk utendørsterapi.

En gruppe mennesker står i ring ute.
Berit Storholt fra DNT bidro med sin praktiske kunnskap og verktøykasse på en tidligere kurssamling. Foto: Anne Strand

Gjennomføring og praktisk informasjon

I løpet av høsten er det 3 samlinger som går over 2 dager. Første samling i september, andre samling i oktober og siste samling i desember.

Egenandelen for å være med på kursrekken kan variere, men utgangspunktet er 2500,-, inkl overnatting, mat og kurs. Reise må deltakere betale selv. Kursene holdes på Skallstuggu utenfor Levanger. Det ligger idyllisk til på høyfjellet ved foten av fjelltoppen Hårskallen.

Du trenger ikke noen forkunnskaper for å være med på kurset, men for å få kursbevis må du delta på minst 5 av 6 dager og det må planlegges og etableres et tilbud i utendørsterapi på din arbeidsplass eller i din organisasjon.

Nettverkssamlingene - hvor vi deler erfaringer

Det arrangeres to nettverkssamlinger hvert år, èn på våren og èn på høsten. Da inviterer vi inn alle deltakere som tidligere har gjennomført kurset i utendørsterapi. Det er alltid tidligere deltakere som er verter for nettverkssamlingene og de er med og planlegger tid, sted og innhold i tillegg til å fortelle litt om det de har gjennomført av aktiviteter.

Målet med disse samlingene er å utvikle et godt og tett samarbeid, å dele erfaringer med hverandre og styrke/vedlikeholde bruken av utendørsterapien i behandling og forebygging innen psykisk helse og rus.

Det blir både faglig og praktisk påfyll, i tillegg til at vi legger opp til diskusjoner og selvfølgelig tid ute i naturen.

Vinterbilde av en gjeng som setter opp telt.
Kurset inneholder også praktisk kunnskap om blant annet teltbruk på vinteren.

Hvis dette kan være aktuelt, så ta gjerne kontakt. anne.strand@kbtkompetanse.no eller tlf. 95725067.

Denne videoen gir et innblikk i innholdet på kurset. Video: David Kro Barlaup.

Fagdag på Camp Villmark

I forbindelse med Camp Villmark i Nova spektrum i Lillestrøm 15-17.mars 2024, ble første fagkonferansen "Frisk i friluft" arrangert. Her var KBT til stede sammen med mange andre ildsjeler, fagpersoner brukeroganisasjoner og privatpersoner; for å sammen sette utendørsterapi på dagsorden. NAPHA har skrevet en fin sak om konferansen som du kan lese på nettsidene deres.

Anne og Medvandrerne
Plakat - Frisk i friluft
Sigrid Rohde - Frisk i Friluft