Tid for å søke utdanning

Bilde fra undervisning ved KBT Fagskole

Sosialt entreprenørskap og erfaringskonsulenter

Våren er tid for å søke utdanning. KBT Fagskole tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning i sosialt entreprenørskap og for erfaringskonsulenter. Utdanningene gir 60 studiepoeng hver, og kan tas heltid eller deltid. Ved opptak av nye studenter er realkompetansen (kompetanse du har opparbeidet deg gjennom jobb, livserfaring mm) viktig ved KBT Fagskole. Derfor søker man opptak gjennom skolens egne søknadsportal.  Les mer om utdanningene og opptak på kbtfagskole.no.

Samarbeid med Regionale Brukerstyre Sentrer - nå kan du få lokal oppfølging på Hamar og i Kristiansand

KBT Fagskole ligger i Trondheim. I samarbeid med de Regionale Brukerstyrte Sentrene ROM-Agder og Sagatun Recovery har studentene på utdanning for erfaringskonsulenter fra høsten mulighet til lokal oppfølging og oppmøte i Kristiansand og på Hamar. For å søke opptak til Hamar og Kristiansand må du være registrert bosatt i henholdsvis Innlandet og Agder. Agder har allerede hatt ett år med lokal campus, mens høsten 2024 er første gang med et desentralisert tilbud i Innlandet.

Studenter fra andre steder i landet søker på det vanlige studietilbudet med samlinger i Trondheim. Undervisningen foregår på nett med mulighet for fysisk oppmøte. Hver uke er det undervisning og webinar. I tillegg er det samlinger med mer intensiv undervisning 3 ganger per semester.

Skal ikke koste skjorta

Noen tror det er veldig dyrt å gå på fagskole, men det trenger det ikke være. Ved KBT Fagskole betaler du 600,- kroner i semesteret. Andre utgifter er kjøp av pensum (husk at mye går an å kjøpe brukt, eller kanskje låne) og eventuelt reise og opphold i forbindelse med samlinger.

Femte år med høyere yrkesfaglig utdanning for erfaringskonsulenter

KBT Fagskole startet opp som en del av Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling i 2020. Siden det første kullet med studenter på utdanning for erfaringskonsulenter har fagskolen hatt en stor utvikling. I dag er KBT Fagskole et eget AS, men fremdeles samlokalisert og ellers tett knyttet til KBT. I 2023 startet de første studentene på en ny utdanningsretning opp - nemlig sosialt entreprenørskap. I tillegg er KBT Fagskole knyttet opp mot en rekke små og store prosjekter og nettverk.

Erfaringskonsulentstudentene som starter opp til høsten blir altså det femte kullet i høyere yrkesfaglig utdanning for erfaringskonsulenter, og vi ser stadig stor interesse.

Ordinær søknadsfrist for utdanningene er 15. april. Det er likevel mulig å søke helt fram til 1. august. Om du søker etter 15. april, kommer du imidlertid automatisk på venteliste.