Kurs: Journalføring

Illustrasjonsbilde

Hvilke krav er det til journalføring? Hvordan kan bruker- og pårørendeperspektivet ivaretas i journalføring? Dette er noe av det vi tar for oss i kurset i november.

Tid og sted: Kurset går over 2 dager, og du kan delta digitalt via Zoom eller fysisk i våre lokaler i Trondheim (Adresse: Sorgenfriveien 9).

Kursdag 1: 20. november klokken 12-15,
Kursdag 2: 22. november klokken 9-12.

 

Målgruppen for kurset er personer som arbeider innen helse- og omsorgstjenesten, både erfaringskonsulenter og andre ansatte. Overordnet mål for kurset er å gjennomføre en grunnopplæring i dokumentasjon og journalføring, og spesielt ivareta bruker- og pårørendeperspektivet.

Mer informasjon om kursholdere og program kommer.

Påmelding

Pris for privatpersoner, medlemmer av brukerorganisasjoner og regionale brukerstyrte senter: 300,- kroner. Pris for ansatte i kommuner, foretak og lignende: 800,- .
Påmeldingsfrist: 14. november