Kurs: Journalføring

Illustrasjonsbilde

Hvilke krav er det til journalføring? Hvordan kan bruker- og pårørendeperspektivet ivaretas i journalføring? Dette er noe av det vi tar for oss i kurset i november.

Tid og sted: Kurset går over 2 dager, og du kan delta digitalt via Zoom eller fysisk i våre lokaler i Trondheim (Adresse: Sorgenfriveien 9).

Kursdag 1: 20. november klokken 12-15,
Kursdag 2: 22. november klokken 9-12.

 

Målgruppen for kurset er personer som arbeider innen helse- og omsorgstjenesten, både erfaringskonsulenter og andre ansatte. Overordnet mål for kurset er å gjennomføre en grunnopplæring i dokumentasjon og journalføring, og spesielt ivareta bruker- og pårørendeperspektivet.

Når kurset er ferdig, får deltakerne et kursbevis.

 

Påmelding

Pris for privatpersoner, medlemmer av brukerorganisasjoner og regionale brukerstyrte senter: 300,- kroner. Pris for ansatte i kommuner, foretak og lignende: 800,- . Alumnus KBT Fagskole: 200,- kroner

Påmeldingsfristen er utvidet til søndag 19. november. Velkommen til kurs!

Har du spørsmål om kurset? Send e-post til post@kbtkompetanse.no.

 

 

Program

Endringer på programmet kan forekomme. Sist oppdatert 31.10.

20. november klokken 12-15

 • Presentasjon av deltakere og utfordringer vedrørende journalføring på ulike arenaer; institusjon, boliger og treffsteder.  
 • Bruker- og pårørendeperspektivet i forhold til journalføring og dokumentasjon
 • Journalskriving og dokumentasjon sett fra ulike synsvinkler; bruker, tjenesteutøver, tjenestested/arbeidsgiver. Etiske dilemmaer og vurderinger knyttet til journalføring
 • Å skille mellom normative vurderinger og/eller beskrivelser og faktabeskrivelser  
 • Arbeid med gruppeoppgaver  
 • Oppsummering og avslutning av første kursdag i plenum 

 

22. november fra klokken 9-12

 • Juridiske og etiske regler og retningslinjer i tilknytning til journalskriving og dokumentasjon.
 • Arbeid med caseoppgaver i grupper 
 • Hvordan håndtere situasjoner der medarbeidere opplever seg truet eller presset i samhandlingssituasjoner.  
 • Skriving på delegasjon - erfaringskonsulentenes rolle 
 • Oppsummering og avslutning av kurset i plenum

Håndtering av varsling og bekymringsmeldinger i forhold til journalskriving og dokumentasjon blir satt opp som et eget webinar. Mer informasjon kommer.

 

Kursholdere og bidragsytere

Bilde av Karl Johan Johansen

Karl Johan Johansen
Rektor ved KBT Fagskole

Bilde av Roger Santokhie

Roger Santokhie
Seniorkonsulent ved KBT Fagskole

Bilde av Yvonne Vornes

Yvonne Vornes
Erfaringskonsulent ved KBT Fagskole

Michelle Eilertsen

Michelle Eilertsen

Erfaringskonsulent ved Glimt Recoverysenter

Bilde av Helge Ferstad

Helge Ferstad
Forfatter av boka "Det dagblinde folket"

Illustrasjon kvinne (bilde)

Marthe Loe
Jurist med erfaring fra helsejus og pasientrettigheter