Arendalsuka 2023

Bilde av en gruppe mennesker som sitter på en scene
De Regionale Brukerstyrte Sentrene, RBS-ene (KBT, Vårres, Bikuben, Sagatun og ROM-Agder), inviterte til debatten "Hvordan løse fremtidens utfordringer med knappe helseressurser” under Arendalsuka i 2023. Kårhild Husom Løken fra Sagatun representerte RBS-ene i debatten. Resten av panelet bestod av Hans Inge Myrvold (Senterpartiet), Stortingerepresentant og medlem i Helse- og omsorgskomiteen , Mona Lersveen, styremedlem ADHD Norge og Anna Cecilie Jentoft, landsstyreleder LPP.

Psykisk helse og rus på Arendalsuka

Arendalsuka har etablert seg som en møteplass for politikere og næringsliv - men også utdanningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner og flere. På Tyrili Arena handlet de fleste arrangementene om psykisk helse og/eller rus. De Regionale Brukerstyrte Sentrene inviterte til debatten “Hvordan løse fremtidens utfordringer med knappe helseressurser”.  Kårhild Husom Løken, daglig leder på Sagatun, representerte RBS-ene under samtalen. Hun trakk blant annet fram hvordan fag og erfaring i dialog kan bidra til bedre tjenester, og at mennesker med hjelpebehov også er mennesker med ressurser.

 

Opptrappingsplanen for psykisk helse - blir alt bra nå?

Et av de mange andre arrangementene om psykisk helse- og rusfeltet handlet om den nye opptrappingsplanen som ble publisert tidligere i sommer. Her ledet Tove Gundersen fra Rådet for psykisk helse en samtale med politikere og fagfolk.

I panelet satt  Ole-Marius Minde Johnsen (Mental Helse), Lars Lien (Norsk psykiatrisk forening), Kim Karlsen (norsk psykologforening) og Espen Gade Rolland (NSF faggruppe innen psykisk helse og rus).  Leder i Mental Helse, Ole-Marius Minde Johnsen, pekte på forebygging som et viktig område i framtidens psykisk helsearbeid. Espen Rolland ytret et ønske om at WHO sin psykisk helseplan burde vært nevnt i opptrappingsplanen, blant annet når det kommer til recoveryorientering. Se opptak av debatten Opptrappingsplanen innen psykisk helse- blir alt bra nå.

Bilde fra Arendalsuka - panelet i debatten "Opptrappingsplanen innen psykisk helse - blir alt bra nå?"
Tove Gundersen leder en samtale med temaet "Opptrappingsplanen innen psykisk helse - blir alt bra nå?"
Bilde av Ole-Marius Minde Johnsen
Leder i Mental Helse, Ole Marius Minde Johnsen, peker på forebygging som et viktig satsningsområde innen psykisk helse.

Der ingen skulle tru at rusavhengige måtte bu - er camping og container godt nok?

Boforholdene til personer med rusavhengighet var et tema som vakte stort engasjement under Arendalsuka. KBT har de siste årene sett på boligsosialt arbeid i et brukerperspektiv. I lys av dette fant vår utsending til Arendalsuka arrangementet til Rusfeltets hovedorganisasjons nettverk av bruker- og pårørendeorganisasjoner spennende.

Du kan se opptak av Der ingen skulle tru at rusavhengige måtte bu på Vimeo.

Innledningsvis ble det holdt flere innlegg fra blant andre Tommy Sjåfjell (A-Larm) og Asbjørn Larsen (RIO). Sistnevnte sitter også i styret til KBT. I sitt innlegg sa han at "Vi må se oss selv i speilet når vi planlegger boliger".

Deretter ble det en panelsamtale med blant andre filmskaper Petter Nyquist og Stortringsrepresentant i Arbeiderpartiet, Even A. Røed.

Petter Nyquist er aktuell med et ny TV-serie til høsten: "Petter - der ingen vil bo". I serien flytter han inn i en kommunal leilighet på Thorsov i Oslo, hvor han bor i 40 dager. I området han bodde i under innspilling av serien, er det mange kommunale leiligheter. I kjent stil blir han kjent med naboene sine, og de utfordringene de står ovenfor. Nyquist peker på at en for stor ansamling av kommunale leiligheter i et for lite område kan være uheldig. KBT har sett lignende antydninger i noen av våre evalueringer.

 

Planer og meldinger om framtidens psykisk helse- og rusarbeid

Even Røed sa under panelsamtalen på Arendalsuka at en forebyggings- og behandlingsreform er på vei.

Den siste tiden har det kommet mange planer, meldinger og utredninger. Blant annet en ny opptrappingsplan innen psykisk helse, folkehelsemelding og helsepersonellkommisjonens utredning.

For deg og meg kan det være utfordrende å ikke bare sette seg inn i alle disse dokumentene og vite hva som er vedtatt og ikke, men også å se sammenhengen mellom de ulike planene og reformene som kommer fra politikerne. For det som en savner i opptrappingsplanen, står kanskje i folkehelsemeldingen. Eller i et dokument som ennå ikke er publisert for offentligheten.

En fordel med flere av arrangementene under Arendalsuka, var at bruker-, pårørende-, interesse- og frivillige organisasjoner fikk anledning til å spørre politikere direkte hva de har tenkt, gjerne på direktestream ut til det ganske land.

På nettsidene til Arendalsuka kan du se oversikt over alle arrangementene som var i år. På en del av arrangementene ligger det ute opptak, slik at det fortsatt er mulig å få med seg noen av debattene og foredragene som ble holdt.