KBT Fagskole – Endelig er vi gang!

Høsten 2019 fikk KBT godkjent en egen fagskoleutdanning for erfaringskonsulenter på 60 studiepoeng. I høst kom vi endelig i gang med undervisningen. Ca 40 studenter skal lære om blant annet etikk, recovery og hvordan de kan bruke sine egne erfaringer i jobber innen helse og rus.

I august flyttet KBT til større lokaler, hvor det etter hvert også skal bli klasserom til fagskolen i framtiden. Det blir nok imidlertid en stund til det blir innviet av studentene. Da var vi kanskje heldige med at deler av undervisningen likevel var planlagt å være digital.

Ny jobb i ny fagskole

Anne Hirrich er administrasjonssekretær i KBT Fagskole. Hun startet i KBT sommeren 2020, og hoppet følgelig rett inn i oppstarten av en helt ny skole. Da kom hennes erfaringer fra NTNU og Sosiologisk Poliklinikk godt til nytte. Nye emner har hun nemlig vært med i oppstarten til som vitenskapelig assistent.

– Det har vært litt hektisk og kaotisk, og det er veldig spennende å være med og skape noe helt nytt, fra bunnen. Der jeg har jobbet før har jeg alltid hatt en administrasjon å gå til. Nå er jeg administrasjonen selv, og er den som må finne ut av ting.

Det er en del som skal på plass når man starter en helt ny skole. Som læringsplattform og studiebevis til studentene.

– Det var som å hoppe i iskaldt vann. Du må bare stå i det, og så blir man varm etter hvert. Jeg har fått brukt masse av den kunnskapen jeg hadde fra før. Forskjellen er at før fikk jeg alt ferdig servert, her får jeg være med på å skape selv, og det synes jeg er veldig gøy!

Noen uker etter oppstart har vi begynt å finne formen. Pedagogisk, digitalt og det som er. Forelesninger, webinar og gruppeveiledninger. Og rektor er ikke i tvil:

 – Jeg er veldig fornøyd med studentene!

En ny studiehverdag

Hvordan har så studentene våre opplevd oppstarten? Vi fikk snakket med et par av dem etter et gruppearbeidsmøte.

– Det er mye nytt, med digital læringsplattform. Og så er det kjekt med en mulighet til å treffe elever fra hele landet!

Studentene vi snakket med synes pensum virker interessant og nyttig. De mener litteraturen som brukes også er praktisk for dem som ikke kjenner så godt til feltet. For det kan fort bli en del internt språk for dem som kommer utenfra.

Hva slags forventninger har studentene til studiet?

De vi snakket med ser fram til å lære mer om mennesket, og forberede møtet med arbeidsplassen.

– På studiet lærer vi å få et mer ryddig forhold til profesjonen som erfaringskonsulent. Å få en avklart rolle til sin egen erfaring. For det handler jo også om levd liv. For noen kan det også være tøft å møte andres historie. Det får vi trening i her.

De to elevene ønsker å kunne hjelpe fra en litt annen innfallsvinkel enn andre, og å spre mer raushet.

– Jeg er glad for at det satses på å ta knekken på stigma. Kanskje det blir en dominoeffekt?

De mener fagskolen kan bidra til et holdningsskapende arbeid, og at flere av elevene har kjent stigma på kroppen.

– Når du går i behandling har det mye å si hvordan du blir møtt av behandlere, hva slags fordommer de har i mot deg.  Man merker det jo på dem, og derfor er et viktig at det blir jobbet med holdninger også blant dem som jobber med behandling i psykisk helse.

Anne Hirrich (image)
Anne Hirrich er administrasjonssekretær i KBT Fagskole

Om KBT Fagskole

Fagskolen skal utdanne erfaringskonsulenter innen psykisk helse og rus. Utdanningen er yrkesrettet og gir både teoretisk og praktisk kompetanse med utgangspunkt i bruk av egenerfaring for å hjelpe og styrke andre. 

Målet for utdanningen er å få kvalifiserte konsulenter med egenerfaring fra helse- og velferdstjenester innen psykisk helse og rus. Ved fullført studie skal de kunne bruke erfaringene sine i arbeid innen psykisk helse- og rustjenester i kommune, spesialhelsetjenesten, private institusjoner eller forvaltning.

Hva er en erfaringskonsulent?

En erfaringskonsulent er en person som har egne erfaringer som mottaker av  tjenester og som bruker egne erfaringer som bakgrunn for å hjelpe andre. Både tidligere og nåværende brukere og pårørende kan være erfaringskonsulenter.

En som skal jobbe som erfaringskonsulent bør ha både nærhet og distanse til egne erfaringer samt ha et reflektert syn på hvordan disse kan anvendes på individ og systemnivå. I dag er det i Norge mellom 300 og 500 erfaringskonsulenter i offentlig og privat sektor.

Det er viktig å skille mellom en erfaringskonsulent og en brukerrepresentant. Et viktig skille er at en erfaringskonsulent er ansatt i en tjeneste, og ikke representerer noen organisasjon eller gruppe.

Hva er recovery?

Recovery handler blant annet om at det er du som er eksperten på ditt eget liv. Den hjelpen du får, skal være basert på dine ønsker og meninger. I en recoveryprosess må du ta styringen på livet ditt. Så skal de som er rundt deg gjøre det de kan for å støtte og hjelpe deg i prosessen.

Recovery er våre individuelle, personlige og sosiale prosesser som kan støttes av fagpersoner og samfunnet rundt oss, og det er den enkelte bruker som eier dette. (Hentet fra boka Recovery av Bengt Karlsson og Marit Borg)