Metoder og arenaer for brukermedvirkning

Brukermedvirkning skjer på individnivå på vegne av seg selv, på systemnivå på vegne av større grupper, på politisk nivå og i forskning som medforskere. Dette innebærer: