Litteratur om brukermedvirkning for voksne

Se våre engelske ressurssider for litteratur på engelsk. Mange av KBT sine publikasjoner handler direkte eller indirekte om brukermedvirkning. Her er en liste over alle våre publikasjoner.

Offentlige dokumenter

Bøker

 • P. Askheim, I. M. Lid, S. Østensjø (Red.), Samproduksjon i forskning. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Vold Hansen, G. (2019). Organisering av individuell brukermedvirkning. I C. Bjørkquist & M. Jerndahl Fineide (Red.), Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester (s. 47–67). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
 • Chudasama, K. M. (2017). Brukermedvirkning og sosialt arbeid. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Valla, B. (2014). Videre : hvordan psykiske helsetjenester kan bli bedre. Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Myhra, A.B. (2012). Fra bruker til samarbeidspartner: realisering av brukermedvirkning. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Jenssen, A. G. (red.) & Tronvoll, I. M. (2012). “Brukermedvirkning”. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Borg, M. & Kristiansen, K. (red.). (2009). Medforskning – å forske sammen for kunnskap i psykisk helse. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Bjørgen, D. & Westerlund, H. (2009). Rollen som evaluatør med brukererfaring. M. Borg & K. Kristiansen (Red.), Medforskning (s. 121-131). Oslo: Universitetsforlaget.
 • Storm, M. (2009). Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Ulvestad, A.K., Henriksen, A.K., Tuseth, A.G. & Fjeldstad, T. (red.). (2007). Klienten – den glemte terapeut: brukerstyring i psykisk helsearbeid. Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Andreassen, T. A. (2005). Brukermedvirkning i helsetjenesten. Arbeid i brukerutvalg og andre medvirkningsprosesser. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Rapporter og publikasjoner

Forskningsartikler