Min stemme teller er i gang!

Denne uken gikk startskuddet for intervjuer i forbindelse med evalueringen av Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) i Levanger.

Fra venstre til høyre: Bine Kristin Kristoffersen, Ida Therese Håverstein, Christina Kildal, Juni Raak Høiseth og Pernille Letrud.

Fra venstre til høyre: Bine Kristin Kristoffersen, Ida Therese Håverstein, Christina Kildal, Juni Raak Høiseth og Pernille Letrud.

Tirsdag dro prosjektmedarbeiderne Ida Therese Håverstein, Pernille Letrud og Christina Kildal  sammen med Juni Raak Høiseth og Dagfinn Bjørgen til Levanger for å snakke med unge i alderen 12-18 år, og noen av deres pårørende, om hva slags erfaringer de har med det polikliniske tilbudet ved BUP i Levanger.

Unge lovende

Evalueringen er en del av prosjektet Min stemme teller som er et metodeutviklingsprosjekt som jobber for å utvikle gode metoder for brukermedvirkning for barn og unge i en pasient eller klientrolle. Metoden går blant annet ut på at ungdom eller unge voksne med egenerfaring jobber som prosjektmedarbeidere og er med i utviklingen og gjennomføring av hele prosjektet. De unge prosjektmedarbeidere, internt omdøpt til de «unge lovende», har det siste året utarbeidet intervjuguide og fått grundig opplæring i intervjuteknikk etter Bruker Spør Bruker- metoden. Nå har de endelig fått prøvd det ut i praksis!

Et ønske fra BUP

BUP Levanger vil vite hvordan tjenesten deres fungerer, og har derfor blitt med i prosjektet Min Stemme Teller. Målet er at de skal få til god utvikling av tilbudet etter barn og unges egne opplevelser og synspunkter. Med sterk motivasjon og engasjement fra BUP sin side har vi utviklet et godt samarbeid. Vi har nå gjennomført intervjuer med 11 deltakere, både brukere og pårørende, og vi håper å få til enda fler intervjuer de kommende ukene før vi tar fatt på analysearbeid og rapportskriving.

De foreløpige tilbakemeldingene fra deltakerne viser et bredt spekter av ulike erfaringer. Vi fikk mange gode refleksjoner rundt hvordan og hvorfor ting fungerer slik det gjør, samt konkrete forslag på hva som kan forbedres og hva som bør videreføres.

Rett før jul arrangerer vi dialogkonferanse der alle deltagere i undersøkelsen inviteres til åpen dialog sammen med helsepersonellet og ledelsen fra BUP Levanger, om funnene i undersøkelsen og hvordan de skal brukes i tjenesteutviklingen.