Praktisk kunnskap- Å se livsmotet i smerten

Vi trenger å bruke flere typer kunnskap i helsevesenet. Både kvalitativ og kvantitativ forskning har et utgangspunkt i en førsteperson og et verdisyn, og selv ikke erfaringer dannes i en fordomsfri, verdisynfri kontekst.

Astrid Weber, erfaringskonsulent ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og masterstudent i praktisk kunnskap ved Nord universitet tok oss i dag gjennom en interessant, ekte og praksisnær faglunsj hos KBT.

Astrid drøftet spørsmål som «Hva tror jeg at jeg vet?» og «Hva kan jeg gå glipp av fordi jeg tror jeg vet?», og refererte til Jakob Meløes «det kyndige blikk» og «det ukyndige blikk». Et eksempel på dette kan være hvordan man i helsevesenet kan snakke så ulikt om fenomener at det blir vanskelig å diskutere hva som er god hjelp.

Weber leste et utdrag fra sitt essay «Å se livsmotet i smerten». Her har hun tatt utgangspunkt i en historie fra eget virke som erfaringskonsulent, og analysert denne. Weber viste til hvordan hun har arbeidet for å identifisere hva som er livsmotet i smerten, og drøftet at nettopp kontrasten i smerten og livet gir mulighet til å se livsmotet. Hun diskuterte også elementer som blikket og gjenerindring gjennom kroppens fenomenologi. Et spørsmål som melder seg er om man er nært nok, eller for nært, og hva er ditt og hva er mitt. Det viktige er å være deltaker i en felles sak. Weber la vekt på det å møte som medmenneske, ikke som terapeut, og å vise istedet for å overbevise.

Faglunsjen ble avsluttet med en liten diskusjonsrunde, hvor flere uttrykte interesse for denne måten å jobbe på. Vi takker Astrid Weber for en nyttig og gripende faglunsj!