Ledig jobb i KBT: En 50 % prosjektstilling erfaringskonsulent

Arbeidsgiver

Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling (KBT)
Stillingstittel
Erfaringskonsulent
Frist
09.10.2017
Varighet
Prosjekt

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) og Trondheim kommune etablerte høsten 2016 et felles prosjekt med ansettelser av erfaringskonsulenter i psykisk helse- og rustjenester i kommunen. Prosjektet administreres av KBT og erfaringskonsulentene vil ha arbeidssted i Trondheim kommune og KBT.

Det er nå ledig en 50%  prosjektstilling som erfaringskonsulent i oppsøkende virksomhet innen psykisk helse og rus i Trondheim kommune. Tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver:
°    Arbeide for å bidra til livsmestring hos brukere av kommunale tjenester for psykiske helseutfordringer og/eller avhengighetsproblematikk.
°    Bidra til at erfaringskompetansen kommer tydelig frem i det daglige arbeidet.
°    Bidra til kulturutvikling og tjenesteinnovasjon som ledd i utvikling av tjenestene i Trondheim kommune.
°    Formidle håp med utgangspunkt i egen utviklingsprosess.

Ønsker og krav til deg som søker:
°    Egenerfaring fra å ha mottatt tjenester for psykisk helse- og/eller avhengighetsproblematikk.
°    Ønske og evne til å reflektere rundt egen prosess og kunne se egne erfaringer i et større perspektiv.
°    Vilje til å dele egne erfaringer på en konstruktiv måte i personalmøter.
°    Trygghet i møte med andre, gode samarbeidsevner og ønske om å jobbe i team på tvers av erfarings- og utdanningsbakgrunn.
°    Innsikt i, eller erfaring med å jobbe i team.
°    Være åpen for å motta veiledning.
°    Være åpen for at stillingsinnholdet skal formes underveis.
Plassering lønnsnivå :  lønnstrinn 26 og 33 i statens lønnsregulativ basert på YS-UNI-LO 2016.

Om arbeidsgiveren

Stiftelsen Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling (KBT, www.kbtmidt.no) er ledende innen dokumentasjon og bruk av erfaringskunnskap i tjenesteutvikling og tjenesteinovasjon. Vi er et kompetansesenter som hovedsakelig er rettet mot psykisk helse- og rusfeltet, men har også prosjekter innen somatikk.

Styrking av brukeres og hjelperes kompetanse er et viktig virkemiddel for å bedre fremtidige hjelpetjenester. KBT arbeider for å forbedre tjenestene for den enkelte bruker eller pasient. Vi arbeider med ulike metoder for at erfaringskunnskap skal bli en gyldig kunnskap i tjenesteutviklingen, deriblant metoden Bruker Spør Bruker (www.brukererfaring.no).

Kontakt / Spørsmål om stillingen

HER finner du stillingsannonsen på Finn.no

Ingvild M. Kvisle

Prosjektmedarbeider/sekretær

+47 481 01 871

Dagfinn Bjørgen

Daglig leder

+47 404 13 567