Besøk fra Canada

15. og 16. april hadde KBT besøk av Gillian Mulvale fra Canada i forbindelse med samarbeidsprosjektet «Canada-Norge – Operasjonalisering av erfaringsdrevet innovasjon gjennom integrasjon av erfaringskonsulenter i helsevesenet». Den første dagen gikk vi gjennom ulike modeller for hvordan erfaringskonsulenttjenester er integrert i helsevesenet i begge land, om veiledning og opplæring av erfaringskonsulenter, og hvorvidt vi…

Les mer

Rapport fra møter i brukerpanelet i Trondheim kommune

KBT og Trondheim kommune samarbeider om prosjektet «Samhandling om brukerdreven innovasjon og tjenesteutvikling». Målet er utvikling og beskrivelse av nye måter tjenestene kan samhandle om forbedring av arbeidsformer for å få en sterkere recovery-dreining, og med en sterkere oppmerksomhet på hva som hjelper og hva som oppleves virksomt fra brukers ståsted. KBT er hovedansvarlig for…

Les mer

Praktisk kunnskap- Å se livsmotet i smerten

Vi trenger å bruke flere typer kunnskap i helsevesenet. Både kvalitativ og kvantitativ forskning har et utgangspunkt i en førsteperson og et verdisyn, og selv ikke erfaringer dannes i en fordomsfri, verdisynfri kontekst. Astrid Weber, erfaringskonsulent ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og masterstudent i praktisk kunnskap ved Nord universitet tok oss i dag gjennom en interessant,…

Les mer

Min stemme teller er i gang!

Denne uken gikk startskuddet for intervjuer i forbindelse med evalueringen av Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) i Levanger. Tirsdag dro prosjektmedarbeiderne Ida Therese Håverstein, Pernille Letrud og Christina Kildal  sammen med Juni Raak Høiseth og Dagfinn Bjørgen til Levanger for å snakke med unge i alderen 12-18 år, og noen av deres pårørende, om hva…

Les mer

Invitasjon til workshop: Hva er kvalitet i treffstedstilbud i kommuner?

Foto: Heidi Westerlund KBT inviterer til workshop om treffsteder den 29. september I det flerårige tilgjengelighetsprosjektet er det siden 1998 blitt samlet erfaringer fra rundt 2000 brukere av ulike tjenester. I år er det bl.a. treffsteder som står i fokus, og i den sammenheng vil vi invitere deg til workshop.  Workshopen er en del av…

Les mer