Møter med helsepersonell i forbindelse med selvskading

Bilde: En person sitter alene på en benk ved vannet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

Har du møtt helsepersonell i situasjoner der du har selvskadet?

Student ved profesjonsstudiet i psykologi på NTNU, Camilla Salvesen, ønsker ønsker å finne ut mer om både gode og dårlige møter med helsepersonell i forbindelse med selvskading. Dette vil gjøres ved å gjennomføre individuelle intervjuer med personer som har erfaring med slike møter fra et brukerperspektiv. Intervjuene gjennomføres i forbindelse med Camilla Salvesens hovedoppgave ved profesjonsstudiet i psykologi på NTNU.

Ved å delta i prosjektet bidrar du til forskning som kan gi helsepersonell nyttig innsikt i hvordan de på best mulig måte kan møte mennesker som selvskader. For å være deltaker i prosjektet må du være 18 år eller eldre, og bosatt i Trondheim eller omegn. Alt skriftlig materiale vil anonymiseres slik at du som deltaker ikke skal kunne gjenkjennes. Prosjektet er godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD). Som takk for hjelpen vil alle som deltar få et Midtbygavekort på 200 kr.

 

Mer informasjon om prosjektet

Om du ønsker mer informasjon, har spørsmål om prosjektet, og/eller ønsker å være deltaker, ta kontakt med Camilla Salvesen på:

E-post: camisalv@stud.ntnu.no

Telefon: 908 44 370