«Nettverk som viktig aktør» – nettverkssamling 25-26. okt.

Bilde: Rockheim

Trøndelag inviterer til nytt landsomfattende nettverksmøte med fokus på åpen dialog med «Nettverk som viktig aktør» den 25-26. oktober 2018 på Rockheim i Trondheim. KBT er medarrangører sammen med Kompetansesenter Rus – Midt-Norge, Trondheim kommune, NAPHA, Gartnerhaugen og Mental helse.

Alltid er det våre relasjoner som betyr mest for hvordan vi har det. Å tenke systemisk vil si å tenke at helheter, relasjoner og sammenhenger skaper mening og sammenheng i vår forståelse av verden. Møtet vil vektlegge erfaringsutveksling, faglig påfyll og den uformelle pratenom det å jobbe med åpen dialog, nettverksmøter og reflekterende samtaler, helt i tråd med fjorårets flotte møte.

Målgruppe er alle miljøer og enkeltpersoner som jobber med, eller ønsker å jobbe med, åpne samtaler – dialog og/eller nettverksmøter i rus- og psykiske helsetjenester, skole og oppvekst, barnevern, NAV, kriminalomsorg, friomsorg, spesialisthelsetjeneste, prestetjeneste, bruker- og pårørendeorganisasjoner m.m.

Invitasjon med påmelding og program kommer i mai!

Se invitasjon for informasjon om booking på Clarion Hotel & Congress.

 

For mer informasjon, kontakt:

Torstein Heimstad,Omsorgstjenesten for barn og unge, Gartnerhaugen, Trondheim Kommune.

torstein.heimstad@trondheim.kommune.no