Nasjonal konferanse for Recovery 6.-7. september

Teksplakat med logoer til hovedarrangører

Nå kan du melde deg på årets nasjonale konferanse for Recovery

6.-7. september 2022 arrangeres endelig konferansen Ingenting om oss uten oss, med tema menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus.

Etter å ha blitt utsatt i et halvt år på grunn av situasjonen med Covid-19 pandemien, ser vi nå fram til å samles på Gardermoen og sette Recovery på dagsorden. Programmet består av både plenumsforedrag og miniseminar med hovedtemaene

Tema 1: Sosial ulikhet/stigma/fattigdom

Tema 2: Utdanning/arbeid/aktivitet

Tema 3: Menneskerettigheter og praksiser i psykiske helse- og rusfeltet

Se hele programmet på recoveryknutepunkt.no

Vi ser fram til å samles på Gardermoen og få inspirasjon og ny kunnskap om recovery-feltet. Med stadig nye kriser den siste tiden, er en konferanse om menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse stadig mer aktuell.

Konferansen arrangeres i et stort samarbeid, og målet er å ha en årlig konferanse de 10 neste årene som setter Recovery, menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus på dagsorden. Hovedarrangørene er De Regionale Brukerstyrte Sentrene, NAPHA og Erfaringssentrum. I tillegg er en rekke aktører samarbeidspartnere. Les mer om dette på konferansens nettside.

 

Opptak fra Recoverykonferansen Online

Gikk du glipp av Recoverykonferansen Online 16. februar? Nå kan du se opptak på Youtube. Programmet for dagen var

  • Innledning v/Kårhild Husom Løken og Sagatun Brukerstyrt Senter
  • Recoveryhjelpa Sandnes
  • Erfaringsskolen i Oslo
  • Henning Pettersen, Høgskolen i Innlandet: Psykisk helse, medborgerskap og menneskerettigheter
  • Politisk samtale v/Karianne K. Monstad (Rud Pedersen), Even A. Røed (AP) og Sandra Bruflot (H)
  • Oppsummering v/Torbjørn Mohn Haugen, Erfaringssentrum