KBT Fagskole – søk opptak til studieåret 2022/2023

Bilde fra undervisning

Landsdekkende utdanning for erfaringskonsulenter

Den 1. april åpnet søknadsportalen for KBT Fagskole, studieåret 2022/2023. Ordinær søknadsfrist er 20. april. Søknader som kommer inn etter dette, kan også bli vurdert. Søknader som kommer inn mellom 20. april og 1. august vil bli behandlet fortløpende.

KBT Fagskole startet i 2020 opp den første høyere yrkesfaglige utdanningen for erfaringskonsulenter i Norge. Da det første kullet ble uteksaminert våren 2021, gikk flere direkte ut i jobb. Andre startet på andre studier. Etter snart 2 år med undervisning, er vi glade for å se at utdanningen er nyttig både for studenter og de som jobber sammen med studentene ute i praksis.

Er en slik utdanning relevant for deg? Nå har du mulighet til å søke deg inn for kommende skoleår.

 

Om utdanningen

Ved KBT Fagskole kan du ta en yrkesrettet utdanning, hvor du får både praktisk og teoretisk kompetanse. Målet med utdanningen for erfaringskonsulenter er å kvalifisere personer med egenerfaring fra mottak av helse- og velferdstjenester innen psykisk helse og rus til å kunne anvende sine erfaringer i arbeid med andre tjenestemottakere.

Utdanningen fører ikke til en autorisasjon som erfaringskonsulent. Karrieremessig kan utdanningen likevel innebære en inngang til arbeidslivet, tilbud om ny stilling, bedre arbeidsforhold eller endringer i arbeidsoppgaver.

Undervisningen foregår i all hovedsak digitalt, med mulighet for å møte opp i undervisningsrommet hos oss i Trondheim.

Les mer om utdanningen på nettsiden til KBT Fagskole.

Tidligere student Veronica forteller om veien til studier og videre ut i jobb som erfaringskonsulent (video)