Norsk Forening for Utendørsterapi

Raymond og Stian feirer oppstart av Norsk forneing for utendørsterapi. De feirer med flagg i marka.
Carina og Roar feirer oppstart av NFUT.no med flagg inaturen

15. mai 2022 ble Norsk Forening for Utendørsterapi stiftet.

De siste årene har utendørsterapi vært i vinden. Flere miljø har arbeidet for at vi i større grad skal benytte natueren som behandligsrom. KBT har vært aktiv i et trøndersk nettverk for utendørsterapi de siste par årene, og blant annet deltatt i to kursrekker om utendørsterapi i Trøndelag. Den siste samlingen foregikk i mai 2022, hvor KBTs friluftsekspert, Stian,  var en aktiv deltaker.

 

Norsk forening for utendørsterapi

Våren 2022 tok Carina Fernee iniativet til å kalle inn ulike miljøer i Norge som har drevet med utendørsterapi til et drøftningsmøte om å stifte en egen forening. Det var det stor interesse for!

5 personer i denne gruppen sa seg villige til å starte arbeidet med en slik forening og i løpet av våren gjort alt  klart til at forenening kunne stiftes. Disse personene er  Trond Asmussen (Forman), Carina Ferne (Nestformann), Stian Pedersen (Kasserer  og sekretær), Raymond Tollefsen (Styremedlem) og Leif Roar Kalleberg (Styremedlem)

De har sammen utarbeidet vedtektene til foreningen og vil det første året fungere som styre.

 

Foreningens formål er:

 

1.       Foreningen er frivillig og almennyttig med formål å

a.       Utvide kjennskapen til utendørsterapi i Norge, Norden og internasjonalt gjennom innsamling og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.

b.       Fremme forståelsen av elementer i utendørsterapi som i følge forskning og praksiserfaring virker positivt på individuell helse og velvære, samt folkehelse.

c.       Fremme forskning og kunnskapsdeling om utendørsterapi i en norsk kontekst

d.       Støtte utbredelsen av utendørsterapi innen selvhjelp, helsefremming, behandling og rehabilitering for barn, unge og voksne.

e.       Etablere et bredt tverrfaglig samarbeid innen utendørsterapi og bidra til kompetanseutvikling for interesserte, enkeltpersoner og organisasjoner.

f.        Foreningen skal være et samarbeidsfellesskap og rådgivende organ innen utendørsterapi.

 

Foreningen har fått sin egen hjemmeside www.nfut.no og sin egen Facebookside. Foreningen kan også kontaktes på post@nfut.no