2 år med høyere yrkesfaglig utdanning for erfaringskonsulenter

Bilde av en gruppe mennesker
17. juni hadde KBT Fagskole avslutning for sitt andre kull studenter. Det var både vemodig og hyggelig på en gang.

Nok en milepæl er nådd for KBT Fagskole: Det første kullet med deltidsstudenter og det andre kullet med heltidsstudenter har gjennomført den høyere yrkesfaglige utdanningen for erfaringskonsulenter. Rektor Johansen er enda mer sikker på at det var riktig å få startet opp utdanningen, enn det han var ved avslutningen for det aller første kullet i fjor.   

Les intervjuet med rektor Karl Johan nederst i saken  

 

Avslutning på godt og vondt 

Den 17. juni var det avslutningsseremoni for studentene, som også ble som en slags oppsummering av året som har gått: Vi startet med litt tekniske utfordringer i den hybride løsningen og fortsatte med engasjement, humor, dyktige forelesere og gode refleksjoner fra studentene.

På det klassiske spørsmålet, “Så, hvordan føles det”, får vi en god miks fra både staben og studentene. Folk er glade for å ha gjennomført, samtidig som de er litt triste. Både studenter og ansatte føler på mestring etter å ha fullført studieåret. Det er jo alltid deilig å være ferdig med noe man har jobbet med lenge.  

Avslutning betyr nettopp at vi slutter med noe. Klassen slutter å møtes til undervisning, fysisk eller digitalt.  Studieveilederne slutter å ha kontakt med akkurat disse studentene så ofte. Og så videre. Det var det flere som kjente på. Som en av studentene uttrykte det:  

“Det er litt fælt med avslutning. Man blir jo glad i folk, og det samholdet vi har hatt har vært fantastisk. Vi har hatt et fantastisk klasse- og læremiljø!” 

 

En ny start 

Samtidig betyr slutten på noe at noe annet starter. Noen av studentene har allerede fått seg jobb, andre har bestemt seg for å gå veien videre på andre studier. Noen har kanskje funnet ut at erfaringskonsulentyrket ikke er noe for dem, mens atter andre ennå er i startgropen på, vel, en ny start. Uansett hvor veien videre fører, vil vi ønske studentene lykke til på veien videre.  

Også for fagskolestaben er det en ny start i vente – i form av å ta imot et nytt kull med studenter til høsten. Etter to år med undervisning, er de litt mer forberedt og har litt mer erfaring med hva som fungerer på et slikt studieprogram – som foreløpig er unikt i Norge, når det kommer til å være en utdanning for erfaringskonsulenter som gir studiepoeng.  

Bilde av studieveilederne Preben og Vebjørn
To av studieveilederne ved KBT Fagskole: Preben og Vebjørn

Studieveiledernes betraktninger  

Med en såpass ny høyere yrkesfaglig utdanning, har vi også en relativt ny stab. De nyeste studieveilederne, Vebjørn og Preben, startet i jobben høsten 2021. For dem har dermed det siste året vært en jomfrutur, og i likhet med studentene har de vokst mye det siste året. I anledning studieavslutningen, hadde undertegnede et lite intervju med guttene.  

“Vi er ikke så sjenert som vi var i starten. For min egen del, er jeg mer komfortabel med å ta rollen i klasserommet. Det er greit å ikke å stålkontroll på alt.”, sier Vebjørn.  

Preben startet i jobben et stykke ut i semesteret, og forteller: “Jeg har lært masse gjennom å lese pensum, dette er et helt felt jeg ikke hadde kjennskap til fra før. I starten testet jeg litt hvordan det er å undervise voksne, vi er trent for en yngre gruppe. Jeg måtte finne ut hvor lista er, det blir enklere til høsten” 

"Første kjærlighet"

Som nyansatte ved KBT Fagskole, har de to unge lærerne fått et spesielt forhold til sine første studenter:  

“Dette er mennesker jeg har satt pris på i livet. Det blir rart å ikke skal ha så mye med dem å gjøre.  Det er jo som din første kjærlighet, din første bestevenn. Det kan komme folk etterpå som betyr andre ting for oss, men disse kommer til å ha en egen plass”, sier Vebjørn. Preben fortsetter: “De har formet oss”  

I år som i fjor uttrykker staben på KBT Fagskole at det er noe spesielt med forholdet til studentene. De blir rett og slett glade i dem. Kanskje er det noe med undervisningsmetoden, som består av mye dialog. Kanskje er det noe med den tette oppfølgingen studentene får, sammenlignet med andre typer studier. Eller kanskje er studentene bare lette å bli glade i.  

Som seg hør og bør, får også studieveilederne spørsmålet “Hvordan føles det?” på tampen av studieåret. Vebjørn sier: “Jeg har jo nesten vært med på hele studieåret. Det har gått veldig fort, det føles jo bra. Stoltheten over å ha “verpet et kull”. Det har ikke helt gått opp for meg ennå.”  

Preben, som vi her på KBT kjenner som en litt mer tilbakeholden type, sier: “I går, tenkte jeg over hva jeg skulle si i dag. Da prosesserte jeg over hva opplevelsen er. Foreldrene mine er lærere, og jeg skjønner det nå: Den følelsen av at studiet er over. Jeg ble ganske rørt, jeg kunne ikke ha øyekontakt. Jeg kommer til å føle på det en stund.”  

 

Ser fram til neste semester 

På spørsmål om hva de ser mest fram til høsten, sier Vebjørn: “Jeg ser frem til å videreutvikle opplegget vi har, og bruke erfaringene vi har fått.” Preben fortsetter, og sier: “Ja, bruke erfaringene, gjøre ting bedre. Jeg laget min første plan i desember. Nå er det enklere å endre på ting.” 

Vebjørn: “Det er mye erfaring vi har gjort oss gjennom et år. Jeg ser fram til å ha flere forelesninger. Jeg grudde meg skikkelig til den første forelesningen, nå er det motsatte. “  

Preben: “Det samme gjelder for meg.” 

V: “Nå skal jeg vise for meg at jeg kan bedre, det er en selvsikkerhet som kommer gjennom erfaring.” (…) “Jeg har blitt enda mer tolerant og fått mer respekt for folk som har andre bakgrunner enn meg. Det er så massive ressurser, flotte personer. Det er noe unikt med erfaringskonsulenter, folk som har levd livd. Det er bra for å bygge et mer åpent, sympatisk og tolerant menneske.” 

Bilde av Karl Johan Johansen
Rektor Karl J. Johansen holdt en flott tale for studentene under avslutningen 17. juni

To år som rektor – Intervju med Karl Johan Johansen 

 

Karl Johan Johansen har nå rundet to år som rektor ved KBT Fagskole. På de to årene har han rukket å gjøre seg en rekke refleksjoner om behovet for en høyere yrkesfaglig utdanning for erfaringskonsulenten, som han er en av ildsjelene bak. I dette intervjuet deler han noen av disse.  

Positive tilbakemeldinger fra omgivelsene  

2 år med fagskole – hvordan føles det?  

“Det føles som en bekreftelse på at vi gjorde et riktig valg da vi satte dette i gang. Så ser vi at vi har tatt et langt skritt videre fra første til andre studieår. Mange ting er mye per på plass. Vi har en mye tryggere ramme rundt driften. Vi trenger liksom ikke å finne opp alt på nytt. Vi vet hvordan ting kan gjøres og hvordan det virker.  

Vi har også fått på plass en stab av medarbeidere. Vi har en større trygghet i hva vi holder på med, vi vet hva vi holder på med. Responsen fra omgivelsene er veldig positiv, så det er veldig betryggende. Det viser at vi har fylt et behov at vi har en berettigelse. “ 

Fortsatt forbedringspotensial 

“Så er det jo også sånn, at til tross for at vi har kommet et godt skritt videre, så ser vi gode muligheter til å bli bedre. Etter det andre året, så vet vi nå mye mer hva vi skal gjøre. Det første året handlet det mer om å gjennomføre, etter det andre året kan vi mer si hva som egentlig kan forbedres. Hva fungerer, og hva kan forbedres?  

Jeg er glad for at vi har klart å mestre det med å ha nettbasert undervisning, en hybrid løsning hvor studenter kan være til stede i klasserommet samtidig som vi har studenter med på nett. Jeg tror vi har klart å heve kvaliteten på undervisning og studentoppfølging og studentresultater. Vi får tilbakemelding fra sensorene at de er veldig fornøyde, at de ser progresjon. “ 

Arbeidsplasser tilrettelegger for at erfaringskonsulenter skal ta utdanningen 

“Så ser vi også at fremdeles er det mange studenter som får seg jobb før de er ferdig med utdanningen, det er veldig lovende. Vi ser at når folk har studenter i praksis, så vil de ansette dem. Men også folk som søker på jobb med bakgrunn fra utdanning.  

Nå har vi en ny opptaksprosess, og vi har fått flere søknader i år. Vi har gjort en del realkompetansevurderinger. Da har mange meddelt at selv om de allerede jobber som erfaringskonsulent, så har de blitt oppfordret av arbeidsgiver til å ta utdanningen, og at arbeidsgiver legger til rette for dette. Det tyder på at vi har fått en status på feltet.  

Så ser vi at når det gjelder dette med ting som vi skal vektlegge i undervisning og pensum, så har vi et godt grunnlag for ytterligere justeringer.” 

 

Ting har vært mer på plass i år 

Hvordan har det andre året vært sammenlignet med det første? 

“Jeg synes det har vært en stigning, at ting har blitt bedre. Vi har fått bedre rammebetingelser med bedre lokaler og økt bemanning. Da har vi større forutsetning for en god gjennomføring. Mange tekniske løsninger som vi slet med å få etablert med det første kullet har vært på plass. Det andre året har flytt mye på at vi har fått ting på plass.  

Så tror jeg begge årene har hatt et godt og solid student- og læringsmiljø. Det er ikke bare spørsmål om undervisning, men å ha et godt læringsmiljø og opprette en god læringsarena. Studenter lærer av lærere, lærere lærer av studenter og så vider. At vi er tryggere på det vi gjør, smitter over på læringsmiljøet. “ 

Mange søkere til utdanningen 

“En del ting vi fikk tilbakemeldinger på i fjor, har vi tatt tak i. Utfordringa er å ikke bli for selvsikker og tro at dette går av seg selv, vi må fortsette å anstrenge oss. Så skulle vi ønske at vi hadde flere plasser, for det er så mange som ønsker å studere. Vi kunne hatt det dobbelte av plasser, og fremdeles hatt folk på venteliste. Det er vanskelig å si nei til folk som hadde fortjent å få et tilbud fra oss. “ 

Studentene en viktig ressurs 

“Så er det sånn som i enhver utdanning: vi ser en voldsom personlig vekst. Folk som er usikre og falmende i august kommer som mer sikre personer i juni. Det er en tilfredsstillelse, at man klarer å tilføre personene en personlig vekst. Jeg tror at når de kommer ut og jobber i feltet, at disse kan gjøre en forskjell. At de blir en kjempeviktig ressurs. Når de får koblet det de har lært med erfaringene de har, er det et enormt potensial i hver enkelt.” 

Brenner for studentene 

Hva er ditt sterkeste minne fra året som har gått?  

“Det er knyttet til enkeltstudenter. At jeg har opplevd at studenter som hadde kjørt seg ganske fast av ulike årsaker, har klart å løse floken. At de har kommet seg videre. Utdanningen og vi som har jobbet her, har vært en problemløser både i forhold til studiet og den livssituasjonen folk er i. Det er klart at de som jobber, er folk som sliter en god del. Sånn at da vil det være sånn at de trenger bistand i noen situasjoner for å komme seg videre.  

Men det kan også være andre studenter. I det årene jeg har jobbet, har jeg opplevd at studenter har kjørt seg fast. Det er viktig at lærere og veiledere er modne for å trå til. Det har noe med holdningene å gjøre. Det er klart at jeg husker disse vi har lagt ned mye arbeid for, som vi har funnet løsninger for aller mest. For det er en så stor tilfredsstillelse.” 

 

God tro på framtiden  

Hva ser du fram til når det kommer til neste studieår?  

“Jeg ser fram til å kunne gjennomføre ytterlige forbedringer. Så ser jeg frem til mange av studentene vi skal ta opp, de har mye potensiale og solid erfaringsbakgrunn. Å få en kommunikasjon med studentene og ha en felles læring. Så ser jeg fram til at vi kan utvikle våre pedagogiske opplegg og finne fram til enda bedre litteratur. Og også dette brukergrensesnittet på læringsportalen, jeg ser at vi kan få det bedre og gjøre det enklere.  

Så forsøker vi også å øke kompetansen hos de ansatte, så det ser jeg fram til. Og at vi skal klare å styrke staben ytterlige, både når det gjelder årsverk og når det gjelder kompetanse. Jeg tror vi kommer til å gjøre et betydelig framskritt til neste år. “  

 

Nettverksbygging i inn- og utland 

“Jeg ser også fram til å utvikle det faglige nettverket, vi har fått til et nordisk nettverk med støtte av Nordplus. Vi er også i gang med å etablere et europeisk nettverk. Det blir erfaringsutveksling innad i nettverket. Det ser jeg fram til.  

For meg personlig er det å fungere innenfor et faglig nettverk nasjonalt og internasjonalt noe som gir energi. Nettverk for de som har opplæring for erfaringskonsulenter. Jeg har kontakte med en som heter Sonny fra Sverige, og møter han i sommer. Han er en primus motor. Det er spennende for å få gode diskusjoner. Jeg synes det er et ambisjonsnivå vi skal ha, at vi skal være utadvendt. Spre kunnskapen vi har og hente inn impulser fra omverden. 

(…) Medarbeiderne som er rundt meg, jeg merker at de nå begynner å skjønne hva dette dreier seg om og går ut på. Vi har kommet et skritt videre.”