Ny ressursside: Anbefalinger i et brukerperspektiv – boligsosialt arbeid

Utsikt over Trondheim (bilde)

Ny rapport og ressursside

Anne Hirrich og Tora Leinan har laget en sammenstilling av kunnskap om hva som er viktig i et brukerperspektiv når det kommer til boligsosialt arbeid. Rapporten om anbefalinger i et brukerperspektiv (PDF) er basert på data fra 7 tidligere undersøkelser. Anbefalingene er sortert i 4 ulike kategorier:

  • Brukerinvolvering
  • Boligtilbud i praksis
  • Kunnskaps- og tjenesteutvikling
  • Relasjonell praksis

Ut fra rapporten har vi laget en ny ressursside om hva som er viktig for boligsosialt arbeid i et brukerperspektiv.

Rapporten og ressurssiden gir også en oversikt over

  • Bolig- og ruspolitikk
  • Bostedsløshet i Norge
  • Bo- og tjenestetilbud til mennesker med rusproblemer
  • Brukermedvirkning og Recovery
  • Former for bo- og aktivitetstilbud