Medisinfri behandling – Fellesaksjonens krav

KBT var i dag 20. mars og i går 19. mars til stede på interregional nettverkssamling for de medisinfrie tilbudene. KBT la fram foreløpige resultater av vår sammenstilling av de medisinfrie tilbudene. Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp ved Bjørg Njaa (bildet) holdt foredrag om bakgrunnen for fellesaksjonens krav til etablering av medisinfrie tilbud.

Fellesaksjonen presiserte at de ikke er imot medisinering, men at pasienter må få riktig medisin. Medisinfrie behandlingsforløp må ha fokus på det å bli kjent med og håndtere egne følelser, og å lære å skape en bedre hverdag og et bedre liv.

Fellesaksjonens krav om medisinfrie tilbud bygger på en sterk kritikk av bruken av medisiner med store bivirkninger. Over tid kan disse være mer til skade enn til gagns for pasienter.

Det er stor variasjon i hvilken behandling som tilbys i de ulike tilbudene, og de aller fleste etablerte medisinfrie tilbudene er en del av ordinære DPS-avdelinger eller -poster. Fellesaksjonen ønsker at det etableres egne enheter/poster som kun arbeider med medisinfrie behandlingsforløp. Begrunnelsen er at egne, separate poster vil sikre en kultur hvor man jobber for medisinfri behandling, selv om pasienter selv vil bruke medisiner. Njaa viet mye av sitt innlegg til det faktum at behandlingsforskning er dominert av legemiddelindustrien, og at forskningsresultater som er negative blir holdt tilbake. Njaa viste også til dokumentarfilmen Dødsårsak: ukjent.