Recoveryfremmende aktivitet på GLIMT Recoverysenter – tilbakeblikk på 2022  

Bilde av en gruppe mennesker
På GLIMT Recoverysenter jobber blant annet miljøarbeidere og erfaringskonsulenter. GLIMT har også vært praksisplass for blant annet studenter ved KBT Fagskole. Bak: Michelle, Tiril og Julie. Foran: Elizabeth og Tonje.

På Heimdal i Trondheim ligger GLIMT Recoverysenter, som KBT har drevet på oppdrag fra Trondheim kommune siden 2019. Senteret er for alle over 18 år som ønsker en meningsfull hverdag og å være en del av et fellesskap. Men hva kan du egentlig gjøre der?  

Øverst på nettsiden til GLIMT Recoverysenter, står det med store bokstaver: DU BESTEMMER. Det er nemlig en del av oppskriften, at de som benytter stedet nettopp er med på å bestemme hva man kan gjøre der ut fra sine interesser. Deltakere og ansatte snakker sammen på faste husmøter om hvilke aktiviteter de ønsker å ha, og hva som er mulig å få til.  På aktivitetskalenderen kan du se hva som skjer framover.  

Erfaringer fra 2022 – aktiviteter som bidro til recoveryprosesser 

Recovery innebærer blant annet å kunne leve et meningsfylt liv, uavhengig av psykososiale utfordringer. Recovery kan bli sett på både i et individ-, sosialt og klinisk perspektiv. På GLIMT benytter de blant annet CHIME-modellen når de snakker om recovery. Modellen består av de fem hovedpunktene  

  • Tilhørighet (Connectedness) 
  • Identitet 
  • Håp 
  • Egenmakt/empowerment 
  • Mening i livet 

Gjennom flere av de faste aktivitetene ved GLIMT, kunne man i løpet av året som gikk se flere gode recoveryprosesser. I løpet av året har de hatt blant annet skrivegruppe og refleksjonsgruppe og ulike happenings som “halloweek” og pride. Hvordan har de ulike aktivitetene bidratt til recovery? Her er noen eksempler:  

 

Musikk 

Musikk har helt siden oppstart vært en viktig aktivitet på GLIMT Recoverysenter, så også i 2022. Aktivitetstilbudet kan variere utfra den musikalske bakgrunnen til både ansatte og deltakere. Eksempelvis var det i 2022 opplæring i sangteknikk mens vokalisten Synne Morset jobbet som vikar på GLIMT. Deltakernes tilbakemeldinger på denne opplæringen, var at den ga dem økt selvtillit både musikalsk og mer generelt. På sangtimene ble de blant annet utfordret til å lage ulike “rare” lyder i studio, som kanskje var et stykke utenfor komfortsonen for noen.  

Bilde av lydstudio på Glimt Recoverysenter

Flere deltakere lager og spiller inn egen musikk på GLIMT. Det kan bidra positivt i en recoveryprosess, da folk opplever å få mer tro på sine egne evner. Noen av deltakerne veileder også andre deltakere etter hvert, for eksempel i studio. Det kan være en boost for selvtilliten og følelsen av å være selvstendig.   

Improteater 

En annen aktivitet som har hjulpet flere med selvtilliten er improteater. Det var deltakerne selv som kom med et ønske om å ha workshop i improteater i fjor sommer. Denne ble holdt av gruppen Gibberish, og var en så stor suksess at improvisert teater ble til en fast aktivitet videre i året.  

Også i teatergruppen har deltakerne fått utfordret seg og tatt et steg ut av komfortsonen. I tillegg har de fått øve på samarbeid og å stole på hverandre. Ikke minst handler improteater om å ha det gøy sammen.  

I workshopen som startet det hele, lærte deltakerne tre viktige prinsipper om improvisert teater: Å tåle å feile, å akseptere og å lytte. I en verden full av forventninger, har vi her en aktivitet som slett ikke handler om å gjøre alt perfekt. Dette er kanskje en nyttig lærdom for hver og en av oss å ta med oss i livet - å tørre å feile. Bak mang en person som samfunnet anser som suksessfull, ligger det en sti av prøving og feiling.  

Kunst og kreativitet 

GLIMT Recoverysenter har et eget kunstrom, hvor det er mulig å drive med aktiviteter som maling, tegning og perler. På kunstrommet kan du få et pusterom i hverdagen og lære teknikker i for eksempel tegning eller skulpturering. Kunstrommet er både for deg som ønsker å pusle med en hyggelig aktivitet og deg som ønsker å jobbe med din egen kunstneriske utvikling.  

På kunstrommet kan også mange gode recoveryprosesser foregå. Målet er at deltakerne i kunstmiljøet på GLIMT skal tørre å være seg selv samt oppleve tilhørighet og mestring. Som i musikktilbudet, legges det også til rette for at deltakerne deler av sin egen kunnskap innen ulike kunstneriske uttrykk. Å kjenne på at du har kunnskap andre kan dra nytte av, kan være positivt med tanke på recovery.  

Kustrommet på Glimt recoverysenter (image)
På kunstrommet kan du blant annet drive med maling og perleverksted

Dungeons and Dragons (D&D) 

Kanskje tenker du ikke umiddelbart på recovery, når du hører “dunegons and dragons”. Det sosiale rollespillet, som spilles med penn, terninger og papir kan imidlertid ha gode effekter for den psykiske helsen. Blant annet kan du trene på evnen til å uttrykke deg selv og behovene dine, samt kreativ tenkning og problemløsing.  

I 2022 ble det etter hvert etablert fast rutine med D&D hver fredag. I starten ble gruppen ledet av en ansatt. Etter hvert har en deltaker tatt over ansvaret som spillmester. I tillegg til selve spillet, utviklet det seg flere aktiviteter rundt D&D. Eksempelvis kreativt verksted, for å lage figurer og andre rekvisitter til spillet.   

 

Hvordan kan dungeons and dragons bidra til recovery? 

Det er flere grunner til at D&D kan være en positiv aktivitet i et recoveryperspektiv. Rollespillet handler om samarbeid, heller enn konkurranse. Siden det er et rollespill, får du trening i å se verden fra et annet perspektiv. Gjennom spillet kan du også bli kjent med andre uten at fokuset er på den berømte småpraten som mange av oss kan finne utfordrende.