Pasienterfaringer med Tvang uten døgnopphold

KBT har publisert en ny rapport om tvangserfarere ved Tvang uten døgnopphold (TUD).  Dette er en kvalitativ studie med intervjuer med åtte pasienter som har vært på TUD fra fire til 23 år.

Rapporten viser at TUD over lang tid blir demotiverende for pasienters holdning til håp om å komme ut av TUD. Den viser samtidig at andre pasienter opplever stor avhengighet av hjelpen og at vedtak om TUD blir opplevd som en sikkerhet mot å få denne hjelpen.

Pasientenes erfaringer viser at det blir viktig å få en sterkere recovery-tilnærming i tjenestene.   Ambulerende team utgjør en viktig trygghetsfaktor, men synes samtidig å ha store utfordringer med å bidra til at pasienter kommer seg inn i naturlige nettverk og få ren avvikling av tvangsvedtak.

Les hele rapporten Tvang uten døgnopphold - "Tvang som rutine?"