Kulturutvikling ved pasientinvolvering

Ansvarlig i KBT: Dagfinn Bjørgen

Våren 2018 har KBT inngått et samarbeid med avdelingsoverlegen ved St. Olavs Hospital avdeling Østmarka. Prosjektet går ut på å utvikle en metode for refleksjonsgrupper mellom tvangserfarere og de ansatte ved avdelingen, med mål om å gi pasientene muligheten til å være med på å skape kulturendring gjennom dialogiske prosesser. Som del av prosjektet har Østmarka mellom mai og desember 2018 stilt opp med et kontor på avdelingen, som KBT har brukt til kontordager to dager i uken for å komme i kontakt med aktuelle pasienter. Prosjektet ble avsluttet i 2020.