Sammenstilling og evaluering av medisinfrie tilbud

KBT har hatt et oppdrag fra de regionale helseforetakene om å evaluere de legemiddelfrie behandlingstilbudene som ble innført fra 2016.

Målet var å innhente erfaringer fra brukere som har benyttet seg av tilbudene. Vi ville se nærmere på hvorvidt de har fått imøtekommet sine behov, ønsker og forventninger. Hva er de gode grepene, og hvordan fungerer praksisen rundt søknadsprosess, tilgjengelighet, behandlingsinnhold og medvirkning i tilbudet?

Vi har produsert 2 rapporter i dette prosjektet:

  • I 2018 laget vi en sammenstilling og vurdering av implementeringen av tilbudene per mai 2018. Rapporten kan leses her.
  • I 2020 publiserte vi rapporten fra Bruker Spør Bruker-evalueringen vi har gjort av tilbudet. Til sammen 33 pasienter i medisinfrie tilbud har blitt intervjuet. Rapporten kan du lese her.

Prosjektleder: Dagfinn Bjørgen

Prosjektmedarbeidere: Annika Alexandersen, Ingvild M. Kvisle, Christina Kildal, Anne B. Plathe, Tora Svare Leinan og Juni Raak Høiseth

– Vi ser at det er en kulturendring på gang. Tilbudene trenger lenger tid på å utvikle seg, og vi håper rapporten kan være med på å underbygge en god utvikling av de medisinfrie tilbudene.

Dagfinn Bjørgen, daglig leder i KBT
Dagfinn Bjørgen
Dagfinn Bjørgen håper evalueringen vi har gjort av de medisinfrie tilbudene kan bidra positivt til videreutviklingen av dem.

Dagfinn Bjørgen presenterer hovedfunnene i BSB-evalueringen